Naturvårdsverket

Ultralätt flygplan blir ”fjällgåsförälder” vid flytt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:29 CEST

Naturvårdsverket tillåter ett försök att öka den lilla svenska fjällgåsstammen med en ny metod. Unga fjällgäss ska med hjälp av ultralätta flygplan lära sig vägen från Västerbottens fjällvärld till nya vintervisten i Tyskland.

Fjällgåsen har minskat drastiskt i sitt utbredningsområde. Det finns mindre än 5 procent av det tidigare antalet kvar i Europa. De svenska och finska ursprungliga stammarna har försvunnit. I vår närhet är det bara Norge som har en liten stam på ett 50-tal individer.

– Minskningen bedöms främst bero på jakt och på landskapsförändringar längs fjällgåsens flyttningsvägar från fjäll- och tundraområden i norr. Fjällgåsen har två huvudsakliga flyttvägar, mot Sydosteuropa och mot Ryssland, Kazachstan, Iran och Irak, förklarar Torsten Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.

I Sverige finns cirka 100 fjällgäss efter ett tidigare försök att återinföra fjällgåsen som häckfågel. Fjällgäss föddes upp med vitkindade gäss som fosterföräldrar och placerades ut i fjällvärlden. De vitkindade gässen lärde fjällgåsungarna att hitta en säker väg till och från rastplatser i Nederländerna. Men metoden hade sina problem, eftersom det visade sig att bläsgåsgener fanns i några av avelsgässen. Detta uppdagades först när DNA-tekniken utvecklats och prover togs i slutet av 1990-talet. Då avslutades utplaceringen.

– Den nya metoden innebär inte samma risk för att nya hybrider bildas mellan olika gåsarter. Vi ställer krav på att projektledningen genom noggranna genetiska undersökningar försäkrar sig om att de fåglar som används är av bra genetisk härstamning, säger Torsten Larsson.

Det nya projektet är starkt förankrat i Västerbotten och Tyskland. På svensk sida finns Lycksele djurpark och Flygsportförbundet, i Tyskland är det fem organisationer inklusive projektledningen i form av Aktion Zwerggans.

Projektstart är 2006. Gässen ska då lära sig att följa de små lätta flygplanen från Västerbottens fjällvärld. Planen ska i lagom långa etapper leda fåglarna genom Sverige till ett skyddat område i Tyskland. Återfärden till fjällvärlden förväntas fåglarna själva klara påföljande vår. Deras vägval ska följas med hjälp av satellitsändare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torsten Larsson, Naturvårdsverket, 08-698 13 91, mobil 070-4424473 torsten.larsson@naturvardsverket.se
Johan Bodegård, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket, 08-698 14 13, 070-266 86 00, johan.bodegard@naturvardsverket.se
Michael Schneider, Länsstyrelsen i Västerbotten, 090-10 73 19, 070-605 29 80, michael.schneider@ac.lst.se,
Anneli Nivrén, pressansvarig, Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och sam­lande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.