Naturvetarna

Ultunastudenter möter landsbygdsministern i debatt om SLUs framtid

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 16:25 CET

Studenterna på Ultuna vill få klarhet i hur framtiden ser ut för deras utbildningar och vilka planer såväl regeringen som ledningen för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har för verksamheten i framtiden. Därför anordnar Naturvetarnas studentambassadörer på SLU Ultuna ett seminarium med landsbygdsministern och vicerektor för SLU på onsdag den 13 februari.

Vilka visioner har regeringen och universitetsledningen för SLU, vilka satsningar vill man göra framöver och vad innebär de förändringar som idag planeras inom SLU, för dagens och morgondagens studenter? Det är några av de frågor studenterna hoppas få svar på under dagen.

Vilken betydelse har SLU för den gröna sektorn och hur ser samhällets behov av kvalitativ kompetens inom de gröna näringarna ut i framtiden? Ultunastudenterna vill med seminariet få en bild av hur samhällets ser på behovet av deras kompetens och efterfrågan på deras arbetskraft i framtiden, i Uppsalaregionen men också betydelsen för samhället som helhet.

Medverkar gör, förutom landsbygdsminister Eskil Erlandsson och vicerektor Lena Andersson-Eklund, även studentkårsordförande Ulrika Johansson, samt fakultetsrepresentanterna Hans Andersson och Karin Östensson.


Media inbjuds att delta i seminariet.

Tid och plats:

Onsdagen den 13 februari kl 13-15 i Aulan, Undervisningshuset, SLU Ultuna

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.