Almega

Ulvskog får med bemanningsföretag rörlighet med trygghet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:06 CEST

- Om Marita lvskog vill öka anställdas rörlighet och samtidigt låta dem ha tryggheten kvar borde hon underlätta så att fler kan arbeta hos ett bemanningsföretag, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

- Med sitt ledighetsförslag sprider nu bara socialdemokraternas partisekreterare förvirring och skapar nya svårigheter för företagandet i Sverige.

- Med bemanningsföretag får den anställde både rörlighet och trygghet. Att vara anställd på ett bemaningsföretag innebär att man får vara ute och testa olika arbeten. Det är dessutom mycket vanligt att anställda hos bemanningsföretag får erbjudande att gå över till det kundföretag man är hos.

Sluta diskriminera bemanningsföretag så ökar rörligheten
- Det enklaste receptet för att öka rörligheten vore att ta bort de diskriminerande a-kassereglerna som gäller för bemanningsföretag. Alla i Sverige som arbetar deltid har nämligen rätt att stämpla upp till full a-kassa för tiden då de inte arbetar, utom de som är deltids- eller visstidsanställda i ett bemanningsföretag.

Stat och kommun skulle tjäna drygt en miljard kronor i minskade a-kasseutbetalningar och ökade skatteintäkter per år om 10 000 av dem som idag är helt arbetslösa och uppbär full inkomstrelaterad a-kassa, genom bemanningsföretag skulle få möjlighet att ta en halvtidsanställning med rätt att stämpla upp till motsvarande a-kassenivå (räknat på en månadslön på 18 000 kronor och utan hänsyn taget till grundavdrag eller merkostnader som är knutna till ett arbete).

- Att Marita Ulvskog inte ser något kostnadsproblem för företagen med sitt förslag är märkligt. Det kostar faktskt en hel del att hitta en ny person. Att anställa är också förenad med risker, bland annat får arbetsgivaren bidra med stora kostnader om den anställde blir sjuk. Dessutom kostar det att hålla kontakten med den tjänstlediga medarbetaren och se till att denne är så pass uppdaterad om verksamheten att han/hon kan starta med full fart när denne kommer tillbaka.

För frågor kontakta:

Eva Östling Ollén
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler.

Almega har cirka 8 300 medlemsföretag med sammanlagt 340 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.