Umeå kommun

Umeå ansöker om att bli "Fairtrade City"

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 17:48 CEST

Umeå kommun ansöker om att bli diplomerad "Fairtrade City". Det är ett sätt att ta ställning för etisk konsumtion och köpa varor som gynnar ekonomisk och social utveckling där de produceras.


Vänsterpartiet föreslog i en motion 2007 att Umeå skulle ställa större krav vid upphandling och ansöka om att bli en diplomerad "Fairtrade City". Med det skulle Umeå bidra till att främja mänskliga rättigheter och gynna varor som produceras under rättvisa förhållanden, och därmed skapa ekonomisk och social utveckling i tillverkningsländerna.

— Det är jättebra att vi nu ska göra den här ansökan, det ligger många års arbete bakom. Jag tycker att det återspeglar att vi i Umeå bryr oss om varifrån våra varor kommer ifrån och att vi tar hänsyn till våra medmänniskor, säger Tamara Spiric (V), kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunfullmäktige ställde sig bakom att arbeta för att bli diplomerad och med en ny upphandlingspolicy, som kommunfullmäktige antog 2011, höjer kommunen successivt kraven på sociala och etiska hänsyn vid upphandling. Till exempel kan kommunen aktivt välja att köpa in rättviseprodukter på ett annat sätt än tidigare. Det har på nytt aktualiserat frågan om "Fairtrade City".

— Vi uppfyller nu de krav som ställs för att bli diplomerad "Fairtrade City" och har utsett politiska representanter till en lokal styrgrupp, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.


Om Fairtrade City
Fairtrade City, ett koncept som lanserades i Sverige 2006, är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp som ska sprida information om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fairtrade City innebär i korthet att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete och har ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. I dag finns det ungefär tusen Fairtrade City-diplomerade kommuner i Europa, USA, Kanada och Australien. I Sverige finns det 47 diplomerade kommuner.

 

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Tamara Spiric (V)
kommunalråd
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se