Umeå kommun

Umeå Arena och Gammliahallen får nya namn

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2013 15:41 CEST

Umeå Arena byter namn till T3 Center, och Gammliahallen kommer att heta Udominate Arena. Detta efter att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att teckna avtal som rör arenornas namn.

IF Björklöven/Tegs Sportklubb och Udominate Basket har framfört önskemål om rätten till att disponera namngivningen av Umeå Arena respektive Gammliahallen. Genom att ge sponsorer möjligheten att sätta sitt namn på anläggningen, kan föreningarna få sponsorintäkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat i ett liknande ärende kring Gammliavallen och Gammlia Arena, som numera kallas T3 Arena respektive Exel Arena.

Femårigt avtal
Ett av de nu beslutade avtalen är tecknat mellan Umeå kommun och IF Björklöven/Tegs SK. Det innebär samtidigt en överenskommelse med Telecom3 om att Umeå Arena byter namn till T3 Center. Avtalstiden är fem år, med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare tre år. Ett konfidentiellt underavtal mellan Telecom3 Sverige AB och Björklöven AB/Tegs SK reglerar ekonomisk ersättning kopplat till namnbytet.

Avtal med andra föreningar
Umeå kommun har dessutom tecknat avtal med Udominate Basket, som innebär att Gammliahallen i Umeå byter namn till Udominate Arena. Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare tre år. Även här finns ett konfidentiellt underavtal om ekonomisk ersättning kopplat till namnbytet, tecknat mellan Udominate Sweden AB och IBK Dalen/Umeå BBK.

Kommunen kan hyra ut
Umeå kommun äger rätten att vid behov hyra ut de båda arenorna reklamfria. De nya namnen ska dock alltid kommuniceras som arenornas namn.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43 
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se