Creative Antibiotics

Umeå blir centrum för molekylärmedicinsk infektionsforskning

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:36 CET

(Aktietorget: INPH)

Vetenskapsrådet har anslagit 77,5 miljoner kr på fem år till Umeå universitet för att bygga upp landets enda laboratorium i molekylär infektionsmedicin. Upp till tio nya forskargrupper på området kan bli resultatet. Innate Pharmaceuticals utveckling av virulensblockerande medel mot bakteriella infektionssjukdomar grundar sig till stor del på den forskning som bedrivs vid Umeå universitet.

Syftet med det strategiska stödet från Vetenskapsrådet (VR) är att stärka svensk forskning och öka dynamiken på området molekylärmedicin. På sikt är målet att Umeålaboratoriet ska bli en svensk nod till det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet EMBL.

"Laboratorium i molekylär medicin" blir därmed den svenska delen av ett nordiskt-europeiskt centrum för ämnesövergripande forskning kring hur mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter orsakar sjukdom. Det blir en plattform dit unga forskare ska rekryteras utifrån vetenskaplig excellens och där de får resurser att bilda nya grupper som nydanar och stärker forskningsområdet.

Bakom ansökan står "Umeå Centre for Microbial Research", en gruppering av nationellt och internationellt framstående Umeåforskare på infektionsområdet. Medsökande är bl.a. professorerna Hans Wolf-Watz, molekylärbiologi, Sven Bergström, molekylärbiologi och docent Mikael Elofsson, organisk kemi. Deras forskargrupper har ett nära samarbete med Innate Pharmaceuticals AB i utvecklingen av virulensblockerande medel mot bakteriella infektioner. Hans Wolf-Watz är en av Innate Pharmaceuticals grundare.

Att erhålla ett så stort anslag i hård konkurrens med alla universitet i landet bekräftar den molekylärbiologiska forskningens starka ställning vid Umeå universitet.

Innate Pharmaceuticals är ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Bolagets överbryggande forskningsstrategi bygger på interaktivt samarbete med internationellt starka forskargrupper, varför anslaget till Umeå universitet har direkt betydelse för bolagets möjligheter att kommersialisera forskningsresultat.

För mer information kontakta:
Sune Rosell, MD, VD för Innate Pharmaceuticals AB på telefon 090-13 66 50 eller 070-557 22 00.
Hemsida: www.innate.se, e-post: info@innate.se

Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid Umeå universitet och Karolinska universitetet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, såkallade virulensblockerande medel. Substanserna blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Om bakterier avväpnas på detta sätt istället för att förgöras minskar risken för att bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedel.