Eltel Networks

Umeå Energi anlitar Eltel för 15 000 mätarbyten

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:19 CET

Infranetföretaget Eltel Networks förser Umeå med fjärravlästa elmätare. Inom 12 månader kommer 15 000 av Umeå Energis abonnenter ha fått sin elmätare utbytt och därmed kunna faktureras faktisk elförbrukning.

Under februari 2007 kommer arbetet att påbörjas under ledning av Torbjörn Nordvoll från Eltel Networks i Umeå. Huvudsakligen är de 15 000 elmätarna belägna i Umeå tätort. Eltel Networks och Umeå Energi (UmeNet) har sedan tidigare ett långtgående samarbete inom bredbands- och kabel-TV-området.

– Vi är jätteglada för det utvidgade förtroendet. Umeå Energi är en av de kunder som insett fördelarna av att jobba med oss inom både el- och tele, berättare Boris Lindberg distriktschef för Eltel i Umeå. Då idén med vårt Infranetkoncept är att finna synergier mellan el- och tele, som ger våra kunder effektivitetsvinster och en enda kontaktyta, känns det extra kul att Umeå Energi tänker i samma banor, avslutar Boris.

- Vår strategi är att främja konkurrensen genom att upphandla delar av mätarbytesvolymen och utföra en del med egna resurser, säger Brynolf Alexandersson VD på Umeå Energi Elnät AB. På så sätt tävlar våra egna resurser mot de bästa på marknaden. Allt för att ge våra kunder så kostnadseffektivt byte som möjligt, avslutar Brynolf.

Eltel Networks har sedan tidigare flertalet såväl stora som mindre AMR-uppdrag landet över, och bland kunderna finns Vattenfall, E.ON, Mälarenergi, Höganäs Energi och Trelleborgs Energi mfl. Eltel är totalt sett en av Sveriges ledande leverantörer inom området med flera hundra tusen mätarbyten kontrakterade. I dagsläget hanterar Eltel mer än 1000 mätarbyten per dag.

För mer information kontakta:
Maria Hagelberg, Informationschef, 0705 92 92 23 eller maria.hagelberg@eltelnetworks.com

Fakta om AMR
År 2003 kom ett lagkrav som innebär att Sveriges nätägare måste säkerställa månatliga avläsningar för samtliga elabonnenter innan halvårsskiftet år 2009. Detta för att abonnenterna skall faktureras för faktisk förbrukning. För att detta skall vara möjligt måste fjärravlästa elmätare installeras – Automatic Meter Reading (AMR). Genom att faktureras faktisk förbrukning ges konsumenten bättre förutsättningar att få kontroll på och påverka sin elförbrukning. Totalt sett handlar det om cirka 5 miljoner elmätare till ett värde mellan 10 – 12 miljarder SEK (inkl utrustning och system). Hittills har ungefär 20-25 procent av Sveriges mätare bytts ut och lite drygt hälften är kontrakterade för att bytas ut.

Om Eltel Networks
Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med sina närmare 7000 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2500 anställda fördelade över hela landet.

Eltel Networks i korthet
• Anställda: 7000 varav ca 2500 i Sverige
• Huvudägare: Industri kapital 2000-fonden
• Koncernchef: Tuomo Rönkkö
• Omsättning (2005): 7 miljarder SEK, varav ca 3 miljarder i Sverige
• Verksamhetsområden: Fast- och mobiltelefoni, Distributionsnät, Regionnät, Stamnät, Fjärravlästa elmätare (AMR), Stadsnät, Fastighetsnät, Järnväg, Luftfart och Public Safety
• Kunder: Teleoperatörer, energibolag, kommuner, blåljusmyndigheter, Vägverk, Banverk, Luftfartsverk och större fastighetsbolag