Luftfartsverket, LFV

Umeå flygplats inviger förlängd bana

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 13:16 CEST

Idag invigs den förlängda banan på Umeå flygplats. En viktig investering för miljö och konkurrens.
– Ambitionen är att minska flygbullret över mer tätbefolkade områden, säger flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén.

Genom att förlänga banan och dra trafiken i sydostlig riktning över havet kommer det sammanlagda bullret och avgaserna att minska. Flygplatsen har miljöprövats och behandlingen har tagit tre år.
– Diskussioner om bullerstörningar pågår ständigt i Umeå. Resultaten från miljöprövningen visar på en tydlig miljöförbättring och färre personer kommer att utsättas för buller, säger Karin Larsson-Tängdén.

Med en längre bana blir flygplatsen också mer attraktiv för charterarrangörer. Detta genom att man kan flyga till destinationer längre bort utan att behöva mellanlanda.

De senaste årens nedgång i flyget har drabbat även Umeå flygplats, men med en fortsatt uppgång kan toppnoteringen på cirka 740 000 årspassagerare tangeras för år 2004. Flygresandet från Umeå domineras av resor till och från Stockholm och vidare ut i landet eller i världen. Flera flygbolag flyger på samma sträcka och skapar därmed konkurrens, vilket är en förutsättning för att flyget ska kunna växa.
– Investeringen i Umeå är gjord för att stärka framtidsutsikterna för en redan framgångsrik flygplats. För Umeå är Arlanda porten mot världen och satsningarna på dessa flygplatser kompletterar och förstärker varandra, säger Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke.

Den nya banan som togs i drift den 1 oktober är 2300 meter, vilket är en förlängning med 300 meter. Investeringen beräknas till cirka 28 miljoner. Av dessa står Luftfartsverket för 12 miljoner, Umeå kommun för 2 miljoner och 14 miljoner bekostas av EU-medel.

För ytterligare kommentarer, kontakta flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén,
telefon 090-71 61 02.

Luftfartsverket
Information Division Flygplatsgruppen