Umeå kommun

Umeå kommun erbjuder ett mer utvecklat stöd till familjehem

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 15:05 CET

Ett utvecklat stöd från socialtjänsten och ett systematiskt kvalitetsarbete ska ge hållbara familjehem. Nu stärker individ- och familjenämnden stödet till familjehem för att få fler familjehem som är direkt knutna till kommunen. Satsningen beskrivs i den strategi som individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet 22 februari 2017.

Uppdraget som familjehem kan vara komplext. Familjehemmen kan behöva stöd, både löpande och ibland i mer akuta ärenden. För bryta trenden med många externt knutna familjehem satsar individ- och familjenämnden på att utveckla stödet som kommunen ger.

- En satsning på familjehemssekreterarna och ett systematiskt arbete tror vi ska ge bättre förutsättningar till ett utökat stöd till familjehemmen. Vi ska också undersöka om våra familjehemssekreterare kan bli HBTQ-diplomerade, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

En av aktiviteterna i strategin är bland annat att familjehemssekreterarna ska stötta färre familjehem. Det innebär att sekreterarna får mer tid att ha en tätare kontakt med de familjer de arbetar med. Sekreterarna ska också vara tillgängligare för kontakt, arbeta med vidarutbildning samt nätverksbyggande med andra aktörer. Samverkan med andra områden inom socialtjänsten, såsom stöd till barnets ursprungsfamilj ska fördjupas. Barnets behov är alltid i fokus.

- Vi behöver en mer tidsenlig strategi för att rekrytera och behålla familjehem i Umeå kommun så det här är en efterlängtad och efterfrågad strategi. Såväl privat- som kommunalt drivna familjehem är viktiga för att erbjuda barn med behov den trygghet som borde vara självklar för alla barn, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Miljöpartiet yrkade om ett tillägg med två redaktionella ändringar. Yrkandet bifölls.


Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.