Umeå kommun

Umeå kommun inför heltidsanställningar inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 06:30 CET

Vård och omsorg står inför stora utmaningar. Behovet av stöd väntas öka samtidigt som det råder brist på utbildad personal. För att kunna erbjuda tryggare och mer attraktiva anställningar införs nu heltidsanställningar inom vård och omsorg i Umeå kommun.

– Det ska vara självklart att ha en heltidsanställning om man arbetar inom Umeå kommuns vård och omsorg, som det är inom andra områden. Vård och omsorg är en kvinnodominerad bransch och därför är det viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Heltidsarbete ger en lön som man kan försörja sig på och en bättre pension, säger Eva Bascom, processledare för införandet, Umeå kommun.

Ökad kontinuitet för brukarna
Verksamheter inom vård och omsorg pågår i de flesta fall dygnet runt och kompetent personal behövs alla tider på dygnet. Med fler heltidsanställda säkras kontinuiteteten i och med att fler ordinarie arbetar mer tid och färre vikarier behövs. Samtidigt införs en gemensam bemanningsprocess för all vård och omsorg i kommunen för att mer effektivt ta tillvara alla resurser.

– Ny forskning visar att långa arbetspass med kort återhämtning är ohälsosamma. I vår schemaläggning ska vi ta hänsyn till detta. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, säger Åse Nymberg, personalchef vård och omsorg, Umeå kommun.

Fakta
Beslutet fattades av personalutskottet i juni 2015 och förberedelser har gjorts under hösten 2015. Införandet sker etappvis. Medarbetare inom vård och omsorg kommer att erbjudas en heltidsanställning med möjlighet att arbete mindre genom att ansöka om tjänstledighet. Heltidsbeslutet gäller de yrkesgrupper som organiseras av Kommunal (ej personliga assistenter).

Mer information

Eva Bascom
processledare införande av heltidsanställningar
personalfunktionen
Umeå kommun
eva.bascom@umea.se
070-330 18 71Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.