Umeå kommun

Umeå kommun satsar på sjuksköterskor

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2014 11:29 CET

Umeå kommun får en allt större verksamhet inom vård och omsorg och erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling för sjuksköterskor. Rekryteringsbehovet är stort, både av nyexaminerade och specialistutbildade sjuksköterskor. Som ett led i att säkra kompetensförsörjningen höjer kommunen ingångslönerna för 2014 till 25 000 kr.

Under 2013 höjde Umeå kommun ingångslönen för sjuksköterskor till 24 000 kr. Satsningen var lyckosam och behovet av sjuksköterskor kunde tillgodoses. I år står kommunen inför ännu större behov av att rekrytera sjuksköterskor. I och med att kommunen tagit över ansvaret för hälso- och sjukvården i hemmet är årets behov dubbelt så stort som tidigare år. Totalt behöver femtio sjuksköterskor rekryteras.

- Vi värdesätter sjuksköterskornas kompetens och det viktiga arbete som de dagligen utför. Det är därför glädjande att vi kan höja ingångslönen ytterligare, säger Christina Ettemo, personalchef område vuxna.

Vi vill erbjuda sjuksköterskor bra och stimulerande arbetsvillkor.

- Som ny sjuksköterska i Umeå Kommun är jag positivt överraskad av det goda arbetsklimatet och arbetstiderna. Jag har kunniga arbetskollegor och synliga chefer och erbjuds intressanta fortbildningstillfällen, säger Tobias Ångqvist, leg. sjuksköterska sedan juni 2013.

Extra ersättning under semesterperioden
Vi står inför en utmaning i att behålla en god kvalitet på insatserna hos våra brukare även under sommarmånaderna.  För att säkerställa en god kompetensförsörjning kommer därmed en extra ersättning att betalas ut till de sjuksköterskor som arbetar minst en månad under semesterperioden.

Behovet av sjuksköterskor är stort nu inför sommaren, men kommer att vara stort även fortsättningsvis.


Mer information
Christina Ettemo
Personalchef
område Vuxna
Umeå kommun
076-816 35 12
christina.ettemo@umea.se