Umeå kommun

Umeå kommun väljer att betala skadestånd till förskolebarn

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 11:35 CEST

Barn och elevombudsmannen har beslutat om att framställa ett skadeståndsanspråk på Umeå Kommun på 10 000 kr för ett barn i förskolan som utsatts för en kränkande behandling av en pedagog. Det här är Umeå kommuns första skadeståndsanspråk gällande förskolebarn.

Pedagogen var en vikarie som inte längre arbetar inom Umeå kommun.

- Vi är oerhört ledsna över det som har hänt, barn och föräldrar ska aldrig behöva känna otrygghet med våra pedagoger. Det som skett är allvarligt och Umeå kommun kommer inte att bestrida skadeståndsanspråket, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Händelsen har lett till förändrade rutiner för hur förskoleverksamheten bör organiseras vid behov av vikarier i verksamheten. Att kunna rekrytera och introducera vikarier är en viktig del av kvaliteten i förskolan.

- Vi har svårigheter att rekrytera erfarna pedagoger till förskolan. Det ställer stora krav på att organisera barngrupperna så att erfarna pedagoger stödjer vikarier att hantera och vägleda i situationer som uppstår på förskolan, säger Ann-Christine Gradin.

Umeå kommun svarar BEO att ovanstående inställning är kommunens svar på skadeståndsanspråket.

Mer information:
Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.