Umeå kommun

Umeå kommuns konststipendium 2018 tilldelas Bill Olson

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 16:30 CET

Kulturnämnden har beslutat att tilldela 2018 års konststipendium till Bill Olson. Bill är en färgstark person som rör sig mellan en rad skilda uttryck, en konstens yrkesman i dess vidaste bemärkelse.

Ett mångfacetterat konstnärskap över sex decennier

Bill Olsons konstnärsbana tog sin publika början redan 1971, och sträcker sig över sex decennier vilket är en prestation i sig. Även det som för en betraktare kan te sig lustfyllt, kan vara ett resultat av det lågintensiva motstånd som en understundom utebliven inspiration kan utgöra, samtidigt som tillvarons krav och förpliktelser ska uppfyllas. Att oupphörligen prestera under sådana omständigheter inger respekt. Den relativa ensamheten i ateljén har förvisso blandats upp med besökare från djurens värld, av dansare och jazzmusiker, vilka paraderat förbi Bills staffli som på ett forna tiders bildband.

Bills konstnärskap är mångfacetterat. Han rör sig fritt och improviserar ofta i fältet kring teckning och måleri. Han varierar i format, alltifrån monumentala offentliga gestaltningar som ”Everywhere Calypso” i Ersboda Folkets hus, till intima skildringar för mer privata sammanhang. Under Kulturhuvudstadsåret genomförde Bill Olson ett uppmärksammat projekt benämnt Bill 360°, vilket innebar att han under ett års tid gjorde en teckning om dagen som i realtid presenterades som webbfilm. Materialet visades även som utställning på Västerbottens museum och gavs senare också ut i bokform.

Performativa uttryck har alltid legat honom nära. Ensam eller tillsammans i konstellationen Decay Pitch har täta kontemplativa presentationer mejslats fram, som Or/Eller, Rummet B17, och Bemärkelsedagar, inte sällan med destinationer runt om i Europa som scenrum.

En bildkonstnär på teaterscenen

Trots att detta stipendiums ärende främst rör Bill Olson som bildkonstnär så förtjänas i sammanhanget även framhållas de skådespelarinsatser han gjort genom åren. Med föreställningar som Caligula och enmansföreställningen Krapps sista band av Samuel Becket har han erövrat en position även inom teaterscenen.

Om stipendiet

Umeå kommuns konststipendium på 50 000 kronor delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring. Juryn består av kulturnämndens ordförande, vice ordförande, kulturchef och konstintendent. Stipendiet är inte sökbart. 

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.