Umeå kommun

Umeå Musikskola får internationellt besök från Venezuela

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 07:30 CEST

Som ett led i Umeå Musikskolas satsning på El Sistema kommer Ron Davis Alvarez från Caraccas till Musikskolan under fortbildningsdagarna 31/10-1/11 för att inspirera och undervisa musiklärare från hela länet. Han kommer också att leda två höstlovsorkestrar bestående av elever från Umeå som är inbjudna till musicerande under sitt höstlov.

Ron Davis Alvarez har själv sitt musikaliska ursprung i El Sistema och har de senaste åren arbetat internationellt i fler än 15 länder, bl a Grönland, med orkester- och ensembleundervisning. För närvarande är Ron Davis Alvarez i Göteborg och jobbar bl a med El Sistema Sweden Dream Orchestra som är nyanlända ungdomar från Rumänien, Albanien och Afghanistan.

– Ron är en fantastiskt inspirerande ledare, med erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar från hela världen och ur alla samhällsskikt. Man kan inte undgå att smittas av hans brinnande engagemang för hur människor kan växa och förändras genom musik. Det känns väldigt spännande och bra att vi tillsammans får den här fortbildningen som handlar om hur man i grupp- och orkesterundervisning kan inkludera alla människor oavsett ålder, kunskapsnivå och språk. Det behövs i vår tid, säger Johanna Brännström, musiklärare vid Umeå Musikskola.

Fortsatt satsning på El Sistema

Musikskolan i Umeå fortsätter satsningen på El Sistema med musikundervisning på Ålidhem- och Ersbodaskolorna. I samarbete med grundskolan träffar barnen musikskolans pedagoger flera gånger i veckan i sång, rytmik, stråk-och blåsundervisning. Målet är att med musikens hjälp ge barn verktyg att skapa sig en bättre tillvaro genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken, utveckla sin kreativitet och skapa tillsammans med andra.

Kontakt

Åsa Linghult
enhetschef
Umeå Musikskola
090 – 16 59 61
070 – 373 59 61
asa.linghult@umea.se

Agneta Högstadius
producent
Umeå Musikskola
090-16 59 97
070-520 59 97
agneta.hogstadius@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.