Umeå kommun

Umeå tredje bäst i Sverige på hållbara transporter

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2014 16:08 CEST

Umeå är Sveriges tredje bästa stad på hållbara transporter. Det visar kommunrankningen SHIFT2014 som mäter hur hållbart stadens transportsystem är utifrån tre områden: Gör det möjligt, Ge förutsättningarna och Se resultat. Det var Lund som tog hem förstaplatsen, men Umeå var inte långt efter och fick extra poäng för det arbete som genomförs med Gröna parkeringsköp. 

Det är konsultföretaget Trivector som har rankat Sveriges kommuner inom området hållbara transporter. Rankningen bygger på det europeiska benchmarkingverktyget EcoMobilitySHIFT. Resultatet presenterades i Almedalen idag och Lund utsågs som bäst i Sverige. Umeå rankas som Sveriges tredje bästa stad på hållbara transporter.

Umeå kommun arbetar på bred front för att främja hållbara transporter både genom investeringar i gång- och cykelvägar, satsningar på kollektivtrafik och beteendepåverkan genom mobilitetskontoret Be Green. Kommunen arbetar efter en uttalad målsättning om att de hållbara transportslagen ska utgöra 65 procent av resorna i Umeå år 2022.

Trivector lyfter särskilt fram Gröna parkeringsköp som ger möjlighet för fastighetsägare att bygga färre parkeringsplatser i utbyte mot att de tar ett större ansvar för de anställdas resor till och från arbetet.

– Det är mycket roligt att vi uppmärksammas för det innovativa arbete med grönt parkeringsköp som vi driver tillsammans med fastighetsägarna i Umeå. Vår målsättning är att även fortsättningsvis ligga i framkant inom hållbara transporter, säger Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun.

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2014:
1 Lund, 2 Örebro, 3 Umeå, 4 Linköping, 5 Stockholm, 6 Eskilstuna, 6 Malmö, 7 Gävle, 8
Halmstad, 9 Göteborg.

Områden i rankingen

  • Gör det möjligt – processer för en utveckling mot hållbara transporter.
  • Ge förutsättningarna – service och utbud av alternativ inom persontransporter.
  • Se resultat – hur hållbara transporterna är med hänsyn till färdmedelsval, trafiksäkerhet med mera.

 

För mer information, kontakta
Elin Pietroni
Planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-5181239
elin.pietroni@umea.se

Isak Brändström
Infrastrukturstrateg
Umeå kommun 
090-16 12 44
070-689 04 31
isak.brandstrom@umea.se