Örnsköldsviks kommun

Umeå universitet satsar på övningsskolor i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:42 CEST

Med början i höst kommer lärarstudenter vid Umeå universitet att kunna fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildningvid övningsskolor i Örnsköldsvik.  Det möjliggörs genom en överenskommelse som universitet och kommunen gjorde under våren.

Syftet med övningsskolor och övningsförskolor är att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas yrkesutveckling. Skickliga lärare vid övningsskolorna får möjlighet att medverka i de blivande lärarnas utbildning. Modellen möjliggör också ett närmare samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare. Övningsskolor är en femårig försöksverksamhet beslutad av regeringen, särskilda statsbidrag är avsatta för verksamheten.

Örnsköldsviks gymnasieskola först ut
Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun har kommit överens om att redan denna höst bedriva övningsskola vid Örnsköldsviks gymnasium (Nolaskolan och Parkskolan). I planeringen ingår också en grundskola med tillhörande förskolor. Vilken är i dagsläget inte beslutat men flera rektorer har anmält intresse. Försöksverksamheten kommer allt eftersom utvecklas och omfattningen öka. För skolorna innebär försöket både ett ökat inflytande över den verksamhetsförlagda utbildningen och att skolbaserad forskning underlättas genom studenternas närvaro.

– Det är jätteroligt att vi blivit utvalda, det visar att vi har en bra skolverksamhet i Örnsköldsvik. Vi har en tydlig ambition att knyta den pedagogiska verksamheten mot forskning för att ytterligare utveckla undervisningen. Övningsskolorna blir en fantastisk möjlighet för oss, säger Astrid Täfvander, chef för
bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik. 

Nav för skolutveckling
Antalet övningsskolor och övningsförskolor kommer att vara begränsat. Tanken är att övningsskolorna ska fungera som nav, varifrån erfarenheter ska spridas och ge näring till andra skolors utveckling.

För att få vara övningsskola krävs bland annat ett gott ledarskap och att skolan kan visa ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det ska finnas tillgång till lärare med handledarutbildning i sådan utsträckning att varje lärare endast ska handleda ett fåtal studenter. Det bör också finnas anställda förstelärare på skolan.

– Alla lärare på våra övningsskolor kommer att få handledarutbildning, oavsett om de ska fungera som handledare eller inte. Närvaron av studenter på våra övningsskolor kommer säkerligen att berika
verksamheten med många intressanta diskussioner kring lärande. Förhoppningsvis kommer också vår framtida försörjning av lärare att gynnas när vi får möjlighet att visa den verksamhet vi bedriver, säger Kristina Rastbäck, utvecklingschef vid bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik.


Ytterligare information
Astrid Täfvander, chef för bildningsförvaltningen Örnsköldsvik 070 – 190 25 52. 
Kristina Rastbäck, utvecklingschef bildningsförvaltningen 070 – 190 90 55.