Umeå kommun

Umeå Waldorfskola får godkännande för utökning av sin förskoleverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:09 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner att Umeå Waldorfskola får bedriva förskoleverksamhet för upp till 100 barn.

Umeå Waldorfskola vill slå samman förskolorna vid Solbacken, Klockargården och Solglimten och bygga en ny förskola för att klara ökat antal barn i verksamheten.
- Det är positivt att de nu kommer igång med det projekt de planerat en längre tid, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Godkännandet gäller med en hyresersättning enligt snittkostnaden per barn i kommunal förskoleverksamhet.

Alliansen ville dock att Umeå Waldorfskola ska få ersättning till faktisk kostnad.
- Det finns ju brist av förskoleplatser på området, det borde vara skäl nog för att ge dem ersättning för faktisk kostnad för en ny förskola, säger Sören Olsson (C).

Godkännandet gäller under förutsättning att verksamheten startar senast under år 2016.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Sören Olsson (C)
För- och grundskolenämnden
070-580 81 07