Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Umeå2014-stöd till fyra projekt

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 11:33 CEST

Den här månadens kulturskjutsar från Umeå2014 går till konsertprojektet Bass & Friends 2.5, familjeföreställningen Kejsarens näktergal, en kinesisk kulturfestival och en svängande vintage-weekend.

Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att genomföra projekt och arrangemang under kulturhuvudstadsåret. Fyra kulturskjutsar delas ut varje månad. Mer information finns på www.umea2014.se/kulturskjutsen 

Nedan presenteras de senaste projekten som fått bidraget i denna omgång i varsin kort text. Kontaktuppgifter finns längst ner.

Konserten där basisten basar

Basisten Svante Lindroth vill på nytt samla Umeåmusiker från olika genrer i konsertprojektet Bass & Friends 2,5. Umeå2014 stöttar initiativet med en kulturskjuts.

Oftast när man går för att lyssna på en konsert, är det en artist, en grupp eller en genre man får lyssna på. Men det som är annorlunda med den här konserten är att den ska innehålla folkmusik, rock, swing, jazz, soul, visor och jojk med några Umeås bästa artister inom respektive genre. Det blir ett möte mellan professionella musiker och amatörer. Konserten ska visa upp en stor del av Umeås aktiva musikliv. Den ska vara en kollektiv föreställning, med plats för alla som vill göra solonummer. Sammanlagt är det cirka 20 låtar som ska framföras, var och en med sin egen sättning. Basisten Svante Lindroth ska spela med alla.

– Jag ser inte mig själv som någon slags superbasist, däremot har jag under årens lopp spelat med en massa olika musiker, och vill använda detta för att skapa en rolig och varierad föreställning med många olika sorters musik, säger Svante Lindroth.

Konserten Bass & Friends 2,5 som planeras till den 29 november är ett samarbete med bland andra Umeå folkmusikförening, studieförbundet Bilda och Umeå folkets hus.

– I den här konserten har basisten, som oftast är i bakgrunden, en styrande och samlande roll, säger Svante Lindroth.

Projektet medfinansieras av Umeå2014 med 20014 kronor från Kulturskjutsen.

Tillgänglig familjeföreställning

Den 18 oktober arrangerar föreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Umeå Kejsarens näktergal tillsammans med Duo Fabula. Det är en familjeföreställning med sång, musik och teater. Föreningen får en kulturskjuts från Umeå2014 för att genomföra projektet.

Musik- och teaterföreställningen Kejsarens näktergal är baserad på H.C. Andersens saga om kejsaren som slutar lyssna på äkta fågelsång när han får en mekanisk fågel. Den framförs av Duo Fabula som består av musikerna Jana Langenbruch och Nina Grigorjeva. De spelar folkmusik och tidig musik på traditionella och tidstrogna instrument, främst flöjter och harpor. Efter föreställningen får barnen möjlighet att prova på instrumenten och musikerna kommer att berätta om deras egenskaper och historia.

Rörelsehindrade barn och ungdomar har ibland problem att delta i kulturarrangemang i dåligt anpassade eller och svårframkomliga lokaler. Föreställningen den 18 oktober ska äga rum på Dragonskolan som är handikappvänlig och tillgänglig på många sätt. En av målgrupperna är förstås föreningens medlemmar, men föreställningen kommer att vara öppen för alla. Det kommer dessutom att vara fri entré och fika ska finnas till självkostnadspris.

– Musikföreställningen Kejsarens näktergal blir ett gott bidrag till Umeås kulturhuvudstadsår, säger Daria Mazurina från föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar i Umeå.

Festival med kinesisk kultur

Årets upplaga av den kinesiska kulturfestivalen i Umeå arrangeras med start 28 september pågår under oktober med bland annat film, föredrag, utställningar och workshops. Umeå2014 ger festivalen en kulturskjuts.

– Vi vill skapa mötesplatser för Kina-intresserade människor - möten som ger lärorika erfarenheter och nya upplevelser av det förunderliga Kina och med sin fantastiska kultur, säger Stig Walter Karlsson som är projektledare för festivalen.

Arrangören kulturföreningen Kinesisk kulturfestival Umeå samarbetar i år med Studiefrämjandet, Bildmuseet, Folkets bio, Umeå stadsbibliotek, Svensk-kinesiska föreningen, skolor i Umeå och Hung Gar Kwoon IF. Syftet med festivalen är att skapa ett offentligt forum för kinesisk kultur och utveckla kulturutbytet mellan Umeå och Kina. Festivalen har arrangerats årligen sedan 2009.

De får det att svänga

Föreningen Swingum tar oss tillbaka till början av förra seklet när de arrangerar en vintage-weekend med storbandsmusik och swingdans den 20-23 november. Arrangemanget får en kulturskjuts från Umeå2014.

Helgen kommer också att innehålla hår- och modevisning, dansuppträdande till levande musik, föreläsning om Harlems kultur under 20-, 30- och 40-talet samt kurser i swingdans och workshops. Hos föreningen Swingum står dansglädjen i fokus och med det här arrangemanget vill de locka alla som är intresserade av tidsepoken när swingdansen växte fram.

– Vi vill sprida swingdanskulturen bland människor i olika åldrar i Umeå, men vi riktar oss även till besökare utifrån, säger Linda Stegnell från föreningen Swingum. Vi gör världen roligare!

Kontakt

Svante Lindroth
Umeå folkmusikförening
070-637 56 30
svante.lindroth@gmail.com

Daria Mazurina
Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar i Umeå
070-043 11 02
daria.holmsund@hotmail.com

Stig Walter Karlsson
Projektledare Kinesisk kulturfestival
090-777887, 070-6387638
stigvalter@yahoo.se

Linda Stegnell
Swingum
073-624 30 93
linda.stegnell@gmail.com

Robert Tenevall
handlägger Kulturskjutsen, Umeå2014
070-332 67 66
robert.tenevall@umea2014.se

Fredrik Lindegren
konstnärlig ledare, Umeå2014
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.