Umeå kommun

Umeås första miljöskjutsar driver hållbarheten framåt

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 11:27 CET

Elcykel för frakt av konstmaterial, lokal för cykeljunta, inköp av 3D-skrivare och stöd till en festival. Fyra miljöskjutsar på 20 017 kronor delas ut till fyra föreningar med olika karaktär som alla bidrar till att driva en hållbar utveckling framåt.

Umeå Cykeljunta får en miljöskjuts till lokalkostnad, verkstadsinventarier, kursmaterial samt marknadsföring. Föreningen Verkligheten får bidrag för inköp av elcykel och cykelsläp som ska göra frakten av konstmaterial fossilfri. Umeå Hackerspace får bidrag till inköp av 3D-skrivare som ska förlänga livslängden på gammal teknik och hushållsartiklar. Föreningen Kultur och människa får bidrag till festivalen Kullar & Klang med tema mat och klimat.

- Vi är glada att över att kunna bidra till de här föreningarnas aktiviteter som ska göra det enklare att leva hållbart, säger Katharina Radloff, miljöstrateg i Umeå kommun. Det är dessutom extra roligt att det är en mångfald av föreningar som ansökt om en miljöskjuts!

För första gången har föreningar haft möjlighet att söka upp till 20 017 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under 2017 och 2018. Det här nya bidraget kallas för miljöskjutsen och återkommer hösten 2018 och 2019.

Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

Vilka som fått bidragen har beslutats av särskilt utsedda representanter från Green Umeå i samråd med föreningsbyrån.

Kriterierna för att få en miljöskjuts
Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Stödet ges till projekt som:

bidrar till ett eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen

utvecklar samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kring hållbarhetsfrågor

är medskapande och inkluderande

kan bli en del av Green Umeå.


Om Green Umeå

Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen. Vi tror att både vilja, engagemang och kunskap finns här.

Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer. Det är ju faktiskt när många bidrar med litegrann som små steg blir till stora förbättringar.

Läs mer om miljöskjutsen på www.greenumea.se/miljoskjutsen

Mer information:
Jennie Jonsén
Handläggare för miljöskjutsenFöreningsbyrån Umeå kommun
090-16 16 20, 072-222 25 72,
jennie.jonsen@umea.se

Katharina Radloff
Miljöstrateg
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 14 26, 070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

www.greenumea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.