Umeå kommun

Umeås tillväxt fortsatt stark

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2014 13:47 CET

Umeås befolkning uppgick den sista september 2014 till 119 273 personer, efter en ökning med 924 personer från årsskiftet. Det talar för att tillväxten i år kan komma att bli omkring 1 200 personer.

– Det har skett en fortsatt stark återhämtning sedan bottenåret 2012. Flyttningsöverskottet ligger betydligt över de senaste årens nivåer, säger Annalena Löfgren, biträdande planeringschef, Umeå kommun.

Halverad förlust
Överskottet från utlandet fortsätter att öka och är snart uppe i samma nivåer som gällde före det ändrade regelverket för studenter från länder utanför EU. Överskottet mot det egna länet är något lägre än tidigare år men inom den normala variationen. Förlusten mot övriga Sverige är den lägsta på många år och mer än halverad mot i fjol. 

– Mot bakgrund av den svåra situationen på bostadsmarknaden är totalsiffrorna mycket glädjande, och allt talar för en fortsatt ökning under årets tre sista månader, säger Annalena Löfgren.

Lägre födelseöverskott
Antalet födda ligger ovanligt lågt. Det kan tyda på att kulmen uppnåddes 2013 och att nivåerna nu är på väg att vända tillbaka något. Detta tillsammans med det höga antalet döda får till följd att födelseöverskottets bidrag till befolkningsökningen är något lägre än tidigare år.

Mer information:

Bifogad tabell (pdf)

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.se