Umeå kommun

Umeås ungdomar känner sig trygga på fritidgårdarna

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 11:06 CEST

Umeås fritidsgårdar är trygga mötesplatser. Det visar den enkät som Umeå fritid genomfört bland Umeås unga. 
– Vi vill att trygghet ska vara fritidsgårdarnas signum, säger Cathrin Westergren, avdelningschef för Umeå fritid unga.

Under veckorna 11-12 genomfördes en kundmätning på Umeå kommuns fritidsgårdar. Totalt besvarade 456 ungdomar enkäten. Mätresultatet räknas fram enligt en Nöjd Kund Index där 4 är högsta betyg. Årets mätning fick betyget 3,60. Ungdomarna prioriterar trygghet Enkäten visar att ungdomarna tycker att det är väldigt viktigt med trygghet på mötesplatserna och att tilliten till personalen är a och o. Båda dessa områden fick höga betyg i enkäten.
– Vi eftersträvar att personalen tidigt hejar på varje besökare, visar intresse och har koll på att inget oönskat händer. Det kan röra allt från språkbruk, kroppspråk eller kränkande behandling. En annan viktig trygghetsfaktor är att personalen agerar vuxna förebilder, att personalen respekterar ungdomarna och varandra samt driver attraktiva aktiviteter tillsammans. Våra rutiner för tobak och droger ger stöd till personalen när något uppstår och våra kontakter med föräldrarna är avgörande för eventuella tidiga insatser, säger Cathrin Westergren, avdelningschef Umeå fritid unga.

Delaktighet och inflytande
Ett annat område som fritidgårdarna arbetar mycket med är att skapa möjlighet till delaktighet och inflytande för att ungdomar ska kunna vara med och forma sin fritid.
– Bästa resultatet blir när ungdomarna kommer med idéer och vi kan stödja hela processen, från att planera till att genomföra och avsluta en idé. Vår roll är att vara möjliggörare för ungdomars idéer. Inför sommaren arbetar vi exempelvis med tre nybildade ungdomsföreningar som vill göra läger för ungdomar. Samma ungdomsföreningar samarbetar också kring ungdomsfestivalen 2 days in Umeå, som vi vill ska få sin kulmen under kulturhuvudstadsåret 2014, säger Cathrin. 
Fritidsgårdarna i Umeå är en frivillig verksamhet som bygger på att ungdomar får komma och gå som de vill. Det finns inga krav på prestation eller medlemskap men däremot krav att förhålla sig till regler som utgår från demokrati, jämställdhet och jämlika villkor.
– Vi vill att ungdomars fritid ska vara en arena för identitetskapande där de kan få erfarenheter och kunskaper inför en framtida yrkesidentitet eller framtida utmaningar inom ideell verksamhet. Att träffa kamrater ger bra relationsträning och fritiden skapar skyddsfaktorer under en lång och sårbar ungdomstid. Attraktiva och trygga mötesplatser ger positiva effekter som kan vara avgörande för en ung medborgare, avslutar Cathrin.

För mer information, kontakta:

Cathrin Westergren
Avdelningschef Umeå fritid unga
Umeå kommun
070-307 16 24
cathrin.westergren@umea.se 

Stefan Hildingsson
Fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Lennart Arvidsson (V)
Ordförande fritidsnämnden
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se