Umeå kommun

Umeås utvecklingsarbete kring smärtlindring i livets slut uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 13:09 CEST

Äldreomsorgen i Umeå har sedan 2012 arbetat i ett projekt för att hitta rutiner för att ge individuell och optimal smärtlindring i livets slut. Nu uppmärksammas arbetet av det Svenska palliativa registret på årskonferensen den 16 april.

- I samarbete med Svenska palliativa registret är vi testkommun för en evidensbaserad smärtskattningsskala, Abby Pain Scale. Vi har utarbetat en rutin och manual för smärtskattningsskalan som används för smärtlindring vid vård i livets slut. Arbetet har bedrivits i en särskild processgrupp bestående av medarbetare inom äldreomsorgen och just nu utvärderar
personal på äldreboendena både smärtskattningsskalan, rutinen och manualen, berättar Carola Ludvigsson, sjuksköterska Umeå kommun.

Processgruppen har hittills kunnat konstatera att en smärtskattningsskala är användbar och intresset är stort bland medarbetarna inom äldreomsorgen att utveckla detta verktyg. Carola Ludvigsson följer arbetet noga genom intervjuer med medarbetare i samarbete med Umeå universitet.

– Med skalans hjälp kan vi gå från att tro till att veta när det gäller smärtlindring i livets slut. Då kan vi ge en optimal och individuell smärtlindring för brukarens bästa. Det känns roligt att vi får dela med oss av våra erfarenheter till andra kommuner på konferensen, säger Annika Häggström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Umeå kommun.

Processgruppen består av Agneta Ärlestig undersköterska, Åsa Grysell undersköterska, Susanna Stenlund, enhetschef, Mona Bosson,verksamhetsutvecklare, Carola Ludvigsson sjuksköterska och Annika Häggström, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Gruppen kommer att finnas på plats i Stockholm och hålla föresläsningar om projektet under dagen.

Mer information

Annika Häggström
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
090-16 18 82
annika.haggstrom@umea.se

Carola Ludvigsson
sjuksköterska
Umeå kommun
090-16 54 97
carola.ludvigsson@umea.se

Annelie Johansson
kommunikatör
090-16 30 79
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se