Miljöpartiet de gröna

Umebo ska förnya Miljöpartiets partiprogram

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:25 CET


Göran Hådén, 30, Umeå, blev idag invald i den grupp på sju personer som ska ta fram förslag på nytt partiprogram för Miljöpartiet till deras kongress 2013. Övriga ledamöter är bl a Maria Wetterstrand och Yvonne Ruwaida. 
Hådén har tidigare bland annat varit sammankallande i Miljöpartiets riksvalberedning. Politiskt är hans främsta fokusområden miljö, lyckoforskning, konsumtionskritik och djurpolitik.

- Alla medlemmar ska kunna påverka på allvar genom hela processen med att ta fram ett nytt partiprogram, säger Göran Hådén.

- Vi behöver visa hur grön politik och ökat välbefinnande går hand i hand. Partiprogrammet måste balansera mellan behovet av konkreta förslag och en ödmjukhet inför hur oviss framtiden faktiskt är.

Nuvarande partiprogram antogs 2005.

Hela partiprogramrevideringsgruppen: 
Göran Hådén, Umeå
Frida Johnsson, Uppsala
Anna Norrman, Uppsala
Lennart Olsen, Upplands Väsby
Yvonne Ruwaida, Stockholm
Maria Wetterstrand, Botkyrka
Anders Åkesson, Malmö


Foto bifogas.

För vidare information:
Göran Hådén, ledamot partiprogramsrevideringsgruppen, 070-956 62 08,goran@mp.se
Magnus Johansson, partistyrelsens sammankallande 070-290 05 67

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook