UMO.se

​UMO-aktiviteter i Almedalen: Fokus på nyanlända unga och barn

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 09:10 CEST

UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, medverkar i flera seminarier i Almedalen. UMO kommer bland annat diskutera den digitala plattform man tar fram för att öka unga nyanländas kunskap om sex, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter.

Läs mer om uppdraget här

UMO.se arrangerar inte några egna aktiviteter i Almedalen, men kommer delta vid följande seminarier:

Så kan vi stötta unga nyanlända

Många nyanlända har brådskande behov kopplat till psykisk hälsa men andra livsfrågor sätts inte heller på vänt. UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, berättar om hur man möter ungas frågor om kropp, sexualitet, jämställdhet och hälsa.

I april fick UMO i uppdrag från regeringen att ta fram digitalt innehåll till målgruppen. Arbetet sker i samarbete med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Syftet är att ge förutsättningar för nyanlända att få kunskap inom dessa områden, förstå hur det fungerar i Sverige och att tydliggöra vart unga kan vända sig med frågor.

Medverkande: Liselotte Nordh Rubulis (projektledare, UMO.se) och Catharina Lundgren Idh (verksamhetschef, Ungdomsmottagningen i Sollentuna)

Arrangör: Inera

Tid: Tisdag 5 juli, kl.11:15

Plats: Södra kyrkogatan 11

Mångkulturell kommunikation – en värdefull satsning. Lyssna på de som har lyckats

Vilka behov har ensamkommande och andra nyanlända unga om frågor kring kropp, sexualitet, rättigheter och psykisk hälsa? Intervju med Lotta Nordh Rubulis, varumärkesansvarig på UMO – Ungdomsmottagningen på nätet.

Arrangör: KAPI

Tid: måndag: 14-14.20, onsdag: 11.30-11.50, torsdag: 11-11.20

Plats: H534 på Strandvägen

Kan man och bör man informera om jämställdhet, svenska koder, svenska lagar och sexualitet för nyanlända?

Liselotte Nordh Rubulis medverkar och berättar om UMO:s arbete med att ta fram en behovsanalys om vilka behov nyanlända barn och unga har när det gäller kunskap om sex, relationer, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter, samt behovet av en bra plattform att hänvisa till för de som jobbar direkt med unga.

Arrangör: Hero Kompetens

Tid: Tisdag 5/7 2016 10:15 – 10:45

Plats: Restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5B

Kan alltid, vill alltid?

Manlighet beskrivs många gånger i termer av virilitet, potens och sexuell förmåga, och utifrån det skapas föreställningar och normer. Hur påverkas män i olika åldrar av dessa föreställningar? Hur kan vi i praktiken ifrågasätta och förändra dem? Medverkande: Shahab Ahmadian, projektledare för kampanjen Fatta man. Lena Berg, fil. dr sociologi, Män för Jämställdhet. Johan Nilsson, sjuksköterska och redaktör på UMO.se.

Arrangör: Jämställ.nu - en samverkansportal mellan Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet och Vinnova.

Tid: tisdagen den 5 juli 13.40-14.30

Plats: Teaterskeppet, Visby hamn 

UMO.se är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år om hälsa, sex och relationer. UMO.se
lanserades 2008 och har idag närmare 600 000 besök i månaden. På UMO.se kan
unga få svar på sina frågor om tobak, alkohol, sex, kroppen, hur man skyddar
sig mot könssjukdomar, hur man kan få stöd i den psykiska hälsan och mycket
mer. UMO.se är en trygg plats där unga får pålitliga svar. Allt innehåll på
sajten är faktagranskat och kvalitetssäkrat i flera led och sajten är fri från
reklam. UMO.se drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla Sveriges landsting
och regioner.