UN Women

UN Women invigningsceremoni

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 13:00 CET

New York 24 februari 2011 – FN firar den historiska invigningen av den nya organisationen UN Women.

Festligheterna hålls i FN:s Generalförsamling inför inbjudna politiker, personligheter från underhållningsbranschen, affärsvärlden, media, musik och filmvärlden.

UN Women – FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt – förenar fyra tidigare FN-organisationer och representerar FN:s mest ambitiösa initiativ någonsin för att påskynda arbetet för jämställdhet. Kvinnorkämpar världen över välkomnar den nya organisationen.

- Med UN Women’s ankomst välkomnar vi en ny kraftfull aktör för jämställdhet och utökad makt åt kvinnor, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Utmaningarna är stora, men jag är övertygad om att med ny energi, ny drivkraft och med den nya ledningen kommer UN Women att möta dessa utmaningar. Verklig jämställdhet kommer att uppnås under 2000-talet.

Generalsekreteraren utnämnde Chiles förra president Michelle Bachelet som första verkställande direktor för UN Women. Hon kallar invigningen den första milstolpen i den internationella kampen för jämställdhet och betonar att beslutet att etablerar UN Women speglar frustrationen över den långsamma takten i samhällsförändringen. FN:s medlemsstater beslöt enhälligt att etablera denna nya organisation, som kulmen på en mångårig gemensam kamp bland aktivister för kvinnors rättigheter

-Tänk så mycket mer som kan uppnås av förändring och framsteg i samhället, när kvinnor deltar på lika villkor som män i arbetet, säger Ms Bachelet. Historiskt sett står vi vid en brytningspunkt och förändring i kvinnors villkor. Nu måste vi gripa tillfället.

Hon tillägger – Min egen erfarenhet har lärt mig att det inte finns några gränser för vad kvinnor kan uträtta.

UN Women kommer att stödja enskilda länder att nå jämställdhet inom ekonomi och politik, samt sätta stopp för våld mot kvinnor. Vi kommer att etablera internationella normer för framsteg, och leda FN:s samordnade ansträngningar för att öppna nya möjligheter för kvinnor och flickor inom arbetet för fred och utveckling.

FN:s good-will-ambassadör och Oscar-vinnaren Nicole Kidman beskriver sina personliga erfarenheter av kvinnor som förändrar världen.

– Här finns otroliga bevis på uthållighet, styrka och värdighet och faktiskt, hopp, säger hon.

– Därför säger jag att dessa kvinnor och flickor som jag mött är mina personliga hjältar. Det är en ära för mig att tillsammans med UN Women vara den nya starka rösten för kvinnor i världen.

H.K.H. Prinsessan Christina av Spanien, i sin egenskap av ordförande för Folkhälsoinstitutet i Barcelona, manar till djupare insikt om att satsningar på kvinnor är satsningar på familjer, samhällen och nationer. När hon nämner ojämna framsteg gentemot Millenniemålen som t.ex. minskad mödradödlighet, uppmanar hon alla ledare, regeringar, stiftelser, det privata näringslivet, det civila samhället, akademiska institutioner och individer, att satsa på jämställdhet som strategi för att uppnå Millenniemålen.

ABC:s nyhetsankare Christiane Amanpour är festens konferencier. Andra talare är Generalförsamlingens president, Joseph Deiss, ordföranden i UN Women:s styrelse och förra utrikesministern i Nigeria, ambassadör Joy Ogwu, den Nepalesiska aktivisten Bandana Rana och tidigare chefen för FN:s kvinnliga polisenhet i Liberia, Rakhi Sahi.

CNN:s grundare och ordförande i FN-stiftelsen, Ted Turner, uppmanar män i allmänhet och det privata näringslivet i synnerhet, att engagera sig för att uppnå jämställdhet. Skådespelerskan Geena Davis pekar särskilt på medias roll för att lyfta fram positiva förebilder. Sångerskan Shakira ger ett särskilt budskap som betonar betydelsen av utbildning.

Programmet slutar med sången ”One Woman” speciellt komponerad för festligheterna, med text av Bess Blatt och musik av Graham Lyle och Clay.

Ceremonin vid lanseringen av UN Women kan ses via webcast på länken
http://bit.ly/unwomenlaunch

Mediafrågor generellt: Gretchen Luchsinger, UN Women media specialist, +1.212.906.6506, +1.201.736.2945 (mobile), gretchen.luchsinger@unwomen.org.

För broadcast feed, kontakta UNTV, James Ludlam, Ludlam@un.org, +1.212.963.7650.

Foton från en repetition med talarna finns tillgängliga från 7 p.m. EST; från ceremonin från ca. 9 p.m. EST: http://bit.ly/unwomenlaunchphotos.

UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Women´s arbete. UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor och verka för fred och säkerhet. Se mer www.unwomen.se.