Atrium Ljungberg AB

Undantag från budplikt

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:24 CET

Aktiemarknadsnämnden har i uttalande 2006:49 medgivit Konsumentföreningen Stockholm undantag från budplikt vid deltagande i apportemission i LjungbergGruppen AB enligt pressmeddelande från LjungbergGruppen 2006-10-17. Undantaget förenas med det villkoret att Konsumentföreningen Stockholms röstandel i bolaget nedbringas till under 30 procent inom arton månader från dagen för registrering av apportemissionen. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid artonmånadersfristens utgång.

Stockholm 2006-11-24
LjungbergGruppen AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Laszlo Kriss, VD Konsumentföreningen Stockholm. Tel: 08-615 89 00 eller 070-570 50 50.

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. LjungbergGruppen är ett midcapbolag på den Nordiska Börsen i Stockholm, börsnoterat sedan 1994.