Riksutställningar

Under Linnéåret 2007: Konstnärer reflekterar över ordning och kaos

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:02 CET

Thomas Broomé, Elisabeth Westerlund och Charlotta Östlund medverkar i vandringsutställningen Kaos von Linné som öppnar på Smålands museum den 28 januari 2007 i samband med att Linnéåret invigs
i Växjö.

Kaosartat svärmar Thomas Broomés hundratals gräshoppor och invaderar utställningen Kaos von Linné. Locust från 2003 är ett verk som består av gräshoppor gjorda av Coca cola burkar.

-- Att jag väljer Coca cola handlar mer om ett globalt företags sätt att agera. Likt en gräshoppesvärm är globala företag också en företeelse som går över alla gränser. Företag får en intelligens och börjar leva sitt eget liv, säger Thomas Broomé om sitt verk. Gräshoppan är en individ, men när den börjar svärma ändrar den sin fysionomi och sitt beteende för att lättare kunna uppgå i kollektivet.

Charlotta Östlund medverkar med en skulptur i utställningen Kaos von Linné, vars tema är just at ordna världen. Här finns konst, vetenskap och vardag i en enda salig röra.

-- Jag är intresserad av kedjan insamlande-ordnande-mening, berättar Charlotta Östlund. Innan man har något som man kan ordna måste man samla in. Med mitt verk vill jag försöka väcka relfexioner om insamlande och värdering av information. Då tänker jag inte bara på insamlande i den konkreta form som Linné står för, utan informationssökande i vidare bemärkelse.

-- Kanske är min installation/skulptur ett sätt att göra världen mer obegriplig, säger Elisabeth Westerlund, som också finns representerad i utställningen.

-- Jag gör ingen hierarki emellan ordning och kaos, de är begrepp som förutsätter varandra, men kanske har jag intresserat mig mer för ordnande, eftersom det är så mänskligt att vilja definiera och förstå sin omvärld. Dessutom är det visuellt intressant att bygga upp strukturer, alla konstverk kan sägas vara ett ordnande av enheter när man tänker efter. I min installation/skulptur har kanske ordnandet gått överstyr och världen snarare blivit mer obegriplig än tidigare, säger hon om utgångspunkten i sitt verk.

För ytterligare information, kontakta:
Anneli Strömberg Fatty, enhetsledare kommunikation Riksutställningar
Mobil: 070 680 60 08
anneli.stromberg@riksutstallningar.se

Utställningen Kaos von Linné är en samproduktion inom ramen för Linnéåret 2007. Riksutställningar och Länsmuseet på Gotland samarbetar med Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademien. Utställningen kommer att turnera i Sverige januari 2007 – september 2008. www.riksutstallningar.se