Stockholms Läns Landsting

Underhåll nattetid nödvändigt för väl fungerande T-bana (s, v, mp)

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:27 CEST

SL:s styrelse har fått en rapport om underhållsbehovet i T-banesystemet samt konsekvenserna av införandet av utökad nattrafik. SL arbetar nu hårt med bättre pålitlighet och tillförlitlighet i kollektivtrafiken för att stockholmare i alla åldrar ska kunna lita på att vardagen fungerar.

Rapporten gör fullständigt klart att utökad nattrafik, d v s dygnet runt-trafik veckans alla dagar, nu är praktiskt omöjligt och dessutom skulle hota den utveckling mot ökad pålitlighet som resenärerna allra mest efterfrågar.
Utökad nattrafik skulle innebära sämre pålitlighet alla tider på dygnet.

T-banan är 50 år gammal och kräver en ordentlig upprustning - inte minst för att möta alla krav för funktionshindrades möjlighet att resa med kollektivtrafiken. För att trafiken ska kunna flyta bra under resten av dygnet, behöver personalen tillgång till tunnlar och spår några timmar nattetid för att utföra underhållsarbete.

- Med rådande ekonomiska läge i landstinget, och på grund av T-banans eftersatta underhåll, måste vi tyvärr konstatera att utökad nattrafik i T-banan i dagsläget är mycket svårt, säger Anna Berger-Kettner (s), ordf, Gertrud Brorsson (mp), vice ordf, och Kerstin Pettersson (v), ledamot.

För mer information, kontakta pressekreterare Charlotte Pruth (mp), 070-7374426, Mårten Levin (s), 070-7374235, Ingrid Falk (v), 070-7374116.