Umeå kommun

Underhållsarbete på Kolbäcksbron, 5–7 juli

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 08:21 CEST

På grund av vägarbete är framkomligheten över Kolbäcksbron begränsad 5–7 juli. Det är delar av norrgående körfält på Kolbäcksbron, E4 Syd, ska få ny beläggning. Det mesta av arbetet kommer att ske nattetid.

Öppet för trafik men begränsad framkomlighet
Under tiden vägarbetet pågår kommer Kolbäcksbron att vara öppen för trafik men framkomligheten kommer att vara begränsad. Kommunen ber om överseende för de störningar arbetet kan medföra.

För din och andras säkerhet
För att ett vägbygge ska kunna genomföras utan fara för omgivning och arbetare, krävs försiktighet. För din egen och andras säkerhet ber kommunen därför samtliga trafikanter respektera avstängningar och visa hänsyn.

För mer information kontakta:
Erland Jonsson
Entreprenadingenjör
Umeå kommun
090-16 14 49
erland.a.jonsson@umea.se

Torbjörn Sandberg
Gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 13 80
070-569 60 02
torbjorn.sandberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.