Vägverket

Underhållsarbeten vid bro på E18/20 medför störningar

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 08:55 CEST

Vägen i anslutning till bron över Lillån på E18/20 mellan trafikplats Norrplan och Hedgatan kommer att repareras med start den 2 augusti. Reparationsarbetet beräknas vara klart i början av november. Arbetet kommer att innebära mycket begränsad framkomlighet med långa köer som följd.

– Den 9 augusti börjar vi leda om trafiken via en överledning på motorvägen. Framkomligheten blir mycket begränsad, men vi hoppas på förståelse från trafikanterna. Arbetet måste göras innan vintern och efteråt ska de ojämna sättningarna på platsen vara borta, säger Per Ahlenius, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

– Jag hoppas att alla tar det lugnt på vägen och visar sina medtrafikanter hänsyn, säger Per.
Trafiken kommer att passera arbetsplatsen i ett körfält i vardera riktningen. Hastigheten blir nedsatt till 50 km/tim förbi arbetsplatsen. Trafiken från intilliggande trafikplatser kommer också att påverkas. Risken för långa köer är stor eftersom trafiken från påfartsramperna kommer att få lämna företräde till trafiken på E18/20.

Vägen närmast bron har länge haft ojämna sättningar. För att komma tillrätta med dem reparerar Vägverket bankpålningen och lägger ny beläggning på platsen. I samband reparationen av vägen kommer Vägverket även att utföra underhållsarbeten på bron över Lillån. Skyltning och andra förberedelser börjar den 2 augusti och trafiken leds om från den 9 augusti.

Det är Skanska Sverige AB som är entreprenör och utför arbetena som beräknas kosta 8 MKr.


För mer information kontakta projektledare Per Ahlénius på 070-643 70 70, eller Vägverkets byggledare Erik Hammarström på 070-343 27 41.