Prevent

Underhållsarbetet ska bli säkrare i EU och i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:42 CEST

Alltför många av arbetsplatsolyckorna inom EU är relaterade till underhållsarbete. I vissa länder utgör de nästan 20 procent. Under 2010 och 2011 pågår en EU-kampanj inriktad mot säkert underhållsarbete. På Arbetsmiljöriksdagen den 29 oktober är det en av frågorna som står i fokus.

Parallellt med EU:s kampanj startar Prevent ett projekt för att öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns för att utföra underhåll på ett säkert sätt.

– Vi måste jobba för en nollvision mot olyckor och sjukdomar inom arbetslivet. Tyvärr finns det alldeles för mycket okunskap och omedvetenhet om de konsekvenser som dåligt eller felaktigt underhåll kan föra med sig. Därför vill vi satsa på att öka kunskapen kring frågorna. Vi kommer också att presentera några bra och enkla hjälpmedel som vi tror kan vara till nytta för företagen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Prevents kampanj innehåller olika aspekter av säkerhet kopplat till underhållsarbete. Det handlar om allt ifrån upphandling av underhållstjänster, konstruktion av maskiner till hur man skapar en organisation med ändamålsenliga rutiner och individers kompetens.

Prevents kampanj kommer främst att pågå under 2011 med bland annat seminarier på sex orter i Sverige. Målgruppen är företagsledningar, skyddsombud, samordningsansvariga, underentreprenörer som utför underhåll och andra som organiserar, planerar eller genomför underhåll.

Jan Frånlund är ordförande för UTEK, riksorganisationen för driftsäkerhet och underhåll. Han är en av de personer som är involverad i Prevents kampanj och han kommer även att tala vid den Arbetsmiljöriksdag som hålls nu på fredag den 29 oktober i Stockholm.

– Tio till femton procent av dödsolyckorna på arbetsplatser i Europa kan kopplas till arbetet med underhåll. Generellt sett är underhållsverksamheten inte prioriterad inom företagen. Det är frestande för dem att skära i sådana kostnader för att på så vis få en kortsiktig vinst. Men det kan få konsekvenser. Både för dem som utför arbetet, övriga anställda och för tredje man som kan drabbas, till exempel av farliga ämnen som släpps ut i naturen om inte de tekniska skyddsanordningarna underhålls på rätt sätt, säger Jan Frånlund.

Läs mer på www.prevent.se/sakertunderhall

Kontakt: Maria Schönefeld, vd, 08-402 02 09, maria.schonefeld@prevent.se
Gunnar Lagerström, projektledare, 08-402 02 44, gunnar.lagerstrom@prevent.se

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.