Sederkvist Kommunikation

Underlättar företagandet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:36 CEST

En ny mjukvara har lanserats av Sederkvist Kommunikation som kommer att underlätta företagandet för flretalet organisationer. Mjukvaran, kallad Bellman Marknadsföring, www.bellmanmarknadsforing.se, hjälper dig att utveckla, koordinera och presentera dina marknadsföringsinsatser på ett mycket levande och inspirerande sätt. Även den som inte har någon större utbildning inom marknadsföring har stor nytta av att använda programmet. Bellman Marknadsföring hjälper dig, likt en erfaren marknadsassistent, att spara både tid och pengar genom förenkling och kontroll både på ett övergripande plan samt på detaljnivå.

- Det började med att jag i egenskap av konsult inom marknadskommunikation fick förfrågningar från flera av mina kunder. Kunderna önskade i början av 2007 att jag skulle utveckla vår väldigt omfattande aktivitetsplan i Excel, så de bland annat kunde få alla aktiviteter i form av tidsschema eller med summering på kontonivå. Efter att jag funderat en tid på hur jag skulle lösa kunderna behov och önskemål kom jag fram till att jag ska utveckla en mjukvara som underlättar arbetet med marknadsföringen för fler personer än enbart de som är kunder till mig, säger Pelle Sederkvist.

- Dessutom visar studier vid Högskolan i Kalmar att 3 av 5 som arbetar med marknadsföring saknar utbildning i just marknadsföring. Detta gör att jag tror att Bellman Marknadsföring som är ett lärande och inspirerande program kan vara till stor nytta och underlätta för de personer som arbetar med marknadsföring, fortsätter Pelle Sederkvist.

Fakta

Bellman Marknadsföring är ett verktyg som hjälper organisationer att;

- Utveckla medarbetare, organisationens marknadsföring och processer.

- Koordinera organisationens aktiviteter, medarbetare och resurser.

- Presentera organisationens resultat, planer och detaljer på flera nivåer.

Bellman Marknadsföring ger bland annat svar på:

- Hur ser vår Marknadsplan ut?

- Vad finns det för alternativa marknadsföringskanaler?

- När planerar vi att påbörja och genomföra våra aktiviteter?

- Vilka kontonummer gäller för bokföring av de olika aktiviteterna?

- Vilka enheter består den enskilda aktiviteten av?

- Vad ingick i tidigare genomförd aktivitet?