Moderaterna

Undermålig beredskap mot pandemier

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 13:38 CEST

- Det är mycket märkligt att regeringen inte räknar en pandemi som men större kris.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling med anledning av den interpellationsdebatt hon haft mot statsrådet Morgan Johansson om pandemier.

I propositionen ”Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle”, som nyligen kommit till riksdagen, beskrivs förslag för hur vi ska bemöta större naturkatastrofer och terrorattentat - men inte mycket om pandemier. Det enda konkreta förslaget i propositionen är att den tandlösa Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket skall slås samman i vissa delar för att få en samlad syn på mål och hot. Detta för att regeringen vid svåra katastrofer ska kunna fatta beslut om att den operativa verksamheten på central myndighetsnivå leds av en myndighet.

- Det som behövs är en grundläggande plan för hur vi ska agera vid en pandemi tillsammans med en nationell krisledningsfunktion i statsrådsberedningen. Funktionen ska agera vid större allvarliga krissituationer där berörda myndigheter inte förväntas klara situationen på egen hand. Detta skulle kunna gälla både terrorattentat, naturkatastrofer och pandemier. Detta skall inte vara en egen myndighet utan arbeta helt inom ramen för statsministerns uppdrag.

- Den mest grundläggande frågan är vem som fattar beslut vid en influensapandemi. Detta är otydligt idag. Vidare behövs riskbedömningar avseende viktiga samhällsfunktioner, kommunikationsplaner, nödvändig lagstiftning, tillräcklig laboratoriekapacitet, kontroll av transporter för smittfarligt gods och bättre beredskap med tydliga distributionskanaler för vaccinering av riskgrupper.

__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03