Sandvikens kommun

Underrättelse/Samråd angående master för mobiltelefoni

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:30 CET

Svenska UMTS-nät AB/Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av radiotorn i skogsområdet Hjalmarsmuren söder om Sätragatan i Sandviken. Den som har erinringar mot ansökningarna skall framföra
dessa skriftligt senast 30 november.

Svenska UMTS-nät AB/Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av radiotorn i samband med utbyggnad av mobiltelefonisystem. Radiotornet är dimensionerat för att klara sametablering av flera mobiltelefonoperatörer. Med hänsyn till att kretsen "berörda" är svår att exakt definiera sker underrättelse (enligt bestämmelserna i 8 kap. 22 § plan- och bygglagen) genom annonsering.

Ansökan gäller Sätra 5:178 ca 400 m väster om södra Björksätra och ca 500 m söder om Sätragatan, skogsområdet i Hjalmarsmuren. Uppsättande av 30 m högt radiotorn och två teknikbodar. Utom detaljplan.