Ledstiernan AB

Undersöker notering av SVM North Node

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 12:57 CEST


Efter North Node AB:s förvärv av ABB Metering i juni 2003 pågår omstruktureringen och fusionen av verksamheterna i SVM North Node AB. Med detta arbete beräknas bolaget att vara lönsamt senast första kvartalet 2004. Under sommaren har bolaget fortsatt ta kundorder till ett värde av minst 17 miljoner kronor, främst en stor order till Tjeckien, men även order till Holland och Italien. Bolaget har nu en årsomsättningstakt om ca. 120 miljoner kronor.

SVM North Node har genom att kombinera lång erfarenhet och stor kunskap om energimätning, en kundbas som bland annat omfattar i stort sett alla svenska energibolag samt innovativa kommunikations- och systemlösningar skaffat sig en bra position på den kraftigt växande marknaden för automatisk mätaravläsning av energi (AMR). Den internationella kundbasen understödjer också en internationalisering.

SVM North Node undersöker andra potentiella företagsförvärv i syfte att förstärka bolagets ledande position inom energimätning.

Mot denna bakgrund studerar huvudägarna Ledstiernan AB samt Telenor Venture II ASA förutsättningslöst möjligheterna för en notering av bolaget under 2004.

- Ett lönsamt bolag med en stark position på den mycket intressanta tillväxtmarknaden för automatisk mätaravläsning av energi tror vi lämpar sig väl för en notering. SVM North Node utgör också en bra bas för fortsatt expansion exempelvis via förvärv, säger Johan Wachtmeister, VD i Ledstiernan AB, en av North Nodes huvudägare.

Kontaktpersoner:
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 00, mobil: 0708-78 41 20
Göran Skyttvall, Koncernchef SVM North Node, mobil: 0708-42 88 05
Rune Rinnan, VD TeleVenture Management AS, tel: +47 2277 9910, mobil: +47 9005 6028

Om SVM North Node
SVM North Node AB utvecklar och marknadsför kompletta helhetslösningar för energimätning och mätsystem. Huvudägare är Ledstiernan och Telenor Venture med vardera drygt 45%. SVM North Nodes system bygger på bredbandsteknik, elnätskommunikation och radio och erbjuder en plattform för mätning och styrning av el, värme och vatten, olika larmfunktioner och för kommunikation mellan energibolag, förvaltare, leverantörer och slutkunder.

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på teknikinvesteringar inom kommunikationsområdet. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.