Rikspolisstyrelsen

Undersökning av mobiltelefoner

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 14:21 CEST

”Varje kontakt lämnar ett spår”. Så sade den legendariske kriminologen Edmond Locard redan på 1920-talet. Det gäller i högsta grad fortfarande och även för de allra senaste modellerna av mobiltelefoner.
Det finns möjlighet att få reda på när och var mobilen användes senast. Man kan också ta fram all möjlig annan information som finns lagrad i mobilen, även sådan som användaren trodde var raderad.

Jörgen Molin arbetar på Rikskriminalpolisen, RKP, med undersökningar av mobiltelefoner. Han anser att enklare undersökningar bör kunna utföras ute på polismyn- digheterna, gärna hos de IT-brottsspecialister som ofta finns knutna till de tekniska rotlarna.

- Det beror ju lite på vilken information man vill ha ut, fortsätter Jörgen. Och på hur pass avancerad mobilen är. Är det bråttom, och man i stort sett bara vill ha ut samtalslistor, bör kompetensen finnas ute på myndigheterna.

Vad ska man tänka på vid beslag av en mobiltelefon?
- Först och främst – om telefonen är avstängd – slå inte på den för att titta efter PIN- med mera, manar Jörgen. Risken är att information som är lagrad i telefonen skrivs över. Telefonen lagrar exempelvis information om vilken mobilmast den sensat var uppkopplad emot, och slår man på den så kommer den informationen att uppdateras.

Är mobiltelefonen påslagen måste man också tänka sig för. Stänger man av den kan det behövas en PIN-kod för att kunna få igång den igen vilket krävs för att man ska kunna undersöka den. För att förhindra att information går förlorad, utan att stänga av telefonen måste man se till att telefonen inte har kontakt med operatörens nät. Det kan man göra genom att stoppa den i en avskärmningspåse. Det finns sådana att köpa från olika företag men exempelvis SÄPO har en egenframtagen variant.
Nödström
Äldre telefoner ökar ofta sin signalstyrka när de inte får kontakt med någon mast, vilket innebär att det går åt mycket batteri, så mycket batteri att man måste förse telefonen med nödström för att undvika att den stängs av.

Nyare telefoner brukar nöja sig med att försöka få kontakt med masten lite då och då, och drar alltså inte så mycket batteri när de är avskärmade. Det är dock viktigt att så lite kabel som möjligt sticker ut ur avskärmningspåsen, annars kan den fungera som antenn och börja uppdatera mastpositioner.

- Är man intresserad av positionen måste tänket följa med hela vägen, annars kan uppdatering råka ske när man tar fram telefonen hemma på arbetsplatsen. Normalt sett har man inte skyddade rum på polismyndigheterna men man blir rätt bra avskärmad om man går ner i ett skyddsrum eller liknande. Det finns också produkter av typ Faraday’s bur som skärmar av bra. Nackdelen är att de är rätt dyra.

Undersökningar
Brottslingar använder sig huvudsakligen av två varianter av mobiltelefoner, antingen en dyrbar ”värsting” med alla de senaste finesserna eller också en riktigt billig telefon som man kan kasta bort efter användningen.

När man undersöker mobiltelefoner finns det många olika programvaror att använda, från den mycket enkla Hyper Terminal som finns i så gott som alla datorer till olika mycket avancerade och dyrbara program.

- Dessa program är bra på lite olika saker, och därför krävs i princip en verktygslåda med flera olika program för att man ska kunna göra en fullständig undersökning av en telefon, säger Jörgen.

De flesta program kan med lätthet plocka ut samtalslistor, mottagna SMS och telefonbok, och de avancerade programmen kan i många fall ge en fullständig minnesdump, inklusive sådan information som användaren inte ens visste att den fanns där eller tror sig ha raderat.

När det gäller djupare forensiska undersökningar så anser Jörgen att sådana undersökningar ska kunna utföras på riks- eller länsnivå. För sådana undersökningar behövs verkligt dyra programvaror som kan kosta upp emot 150 000 kronor för en enda licens.

Använd huvudet
- Samtidigt måste beställarna använda huvudet och inte skicka in allt. Vid djupgående analyser måste man också precisera vad det är som man söker, exempelvis ett namn eller ett nummer. Nu för tiden kan minneskapaciteten på en mobiltelefon vara mycket stor, upp emot 4 GB. Den tiden är förbi då man kunde begära ”skriv ut det som finns i telefonen”

Allt större minneskapacitet
Den här stora minneskapaciteten gör att det börjar komma fram väldigt avancerade fotomobiler, och Jörgen tror inte att det dröjer länge innan man börjar hitta barnporr även i mobiler. Den stora mängden information innebär samtidigt att man har chans att finna mer bevis, även om det blir mer tungjobbat. Att det är jobbigt är inte samma sak som att det är dåligt.

- Den stora fordelen med ett gemensamt program, som används av de flesta myndigheter, är att protokollen ser likadana ut, det gör att det blir lättare för åklagarna att sätta sig in i vilken information som finns att tillgå.
Jörgen använder dock flera olika program när han analyserar mobiltelefoner och sammanställer informationen från dessa program i ett enda Word-dokument.

- Jag är ju teknikintresserad, men ibland kan det kännas jobbigt ändå. Som en gång när det tog hela två dagar att hitta rätt kabel för att ansluta telefonen till datorn och sedan ytterligare tre-fyra dagar för att få telefonen att fungera ihop med programmet. Men sedan – när det fungerade och gav bra resultat – då var jag mycket nöjd!

/EvaMarie Törnström