Neuroförbundet

Undersökning för dig med diagnosen Parkinsons sjukdom

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 19:00 CEST

EPDA - European Parkinson´s Disease Association har en undersökning, Undersökning European Participation In Life Survey. Denna vänder sig till personer som har fått diagnosen Parkinsons sjukdom innan de fyllt 50 år.

Det är 9 sidor med frågor med olika svarsalternativ man skall kryssa i och sedan skicka in till medlemsorganisationen före den 15 december 2004.

Med resultaten från undersökningen kan EPDA höja medvetenheten och kunskaperna om Parkinsons sjukdom, och hur den påverkar människor i olika länder.

Du kan beställa undersökningen från Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Tel: 08-677 70 10 eller nhr@nhr.se