BT in the Nordics

Undersökning från BT och Cisco: Anställda anser att ”Bring Your Own Device” kan utnyttjas bättre

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 10:30 CEST

Resultatet av en global undersökning som BT låtit genomföra i samarbete med Cisco visar att den exponentiella ökningen av användandet av ”smarta enheter” (t.ex. surfplattor och smartphones) har lett till en ökad efterfrågan på bandbredd enligt 84 procent av de medverkande företagen. Över hälften (56 procent) av IT-cheferna svarar också att de, som ett resultat av bristande bandbredd, har märkt av en prestandanedgång för vissa applikationer, vilket har fått en negativ påverkan på den ökade produktiviteten som användande av smarta enheter förväntas ge. Nästan hälften (46 procent) av anställda med tillgång till trådlöst nätverk på kontoret har upplevt fördröjningar i samband med att de loggar in på applikationer, medan 39 procent har märkt av att nätverket har blivit långsammare än tidigare.

– Bakom varje fantastisk pryl behövs det ett högpresterande nätverk. BT arbetar för att fler kunder ska förstå och implementera den nya tidens konsumentisering och använda den för att på ett pålitligt, säkert och kostnadseffektivt sätt skapa konkurrensfördelar, säger Neil Sutton, Vice President Global Portfolio, BT Global Services.

Studien har undersökt vilka attityder som finns kring anställdas användning av egna smarta enheter (bärbara datorer, surfplattor och smartphones) i 13 regioner. Resultaten visar att 76 procent anser att deras organisationer bör göra mer för att utnyttja de smarta enheternas fulla potential. För att lyckas med det efterfrågar de anställda ett ökat användande av molnlösningar (33 procent), mer användning av specialiserad mjukvara (32 procent) samt mer support för användare av smarta enheter (32 procent).

Ständig tillgång till trådlös uppkoppling (Wi-Fi) via ett stabilare nätverk är nyckeln till utvecklingen av Bring Your Own Device (BYOD), men 45 procent av anställda har fortfarande inte tillgång till sina företagsnätverk via Wi-Fi. Av de anställda som för tillfället inte har tillgång till Wi-Fi i sin organisation anser två tredjedelar (68 procent) att det skulle ha en positiv påverkan på deras arbete. Det skulle till exempel göra dem mer effektiva och produktiva (31 procent), samt hjälpa dem arbeta mer flexibelt (30 procent) och upprätthålla sina kontakter bättre (26 procent).

Resultaten visar också att nätverkskapaciteten inte är det enda som håller tillbaka fördelarna med BYOD. Trots att en överväldigande majoritet av de deltagande IT-cheferna anser att det ger en konkurrensfördel att anta en BYOD-policy (84 procent), visar studien på bristande utveckling kring implementering och formulerande av en konsekvent policy för trådbundna, och trådlösa nätverk samt för VPN.

Förtroendet för de anställda fortsätter att spela en stor roll för om företag tillåter BYOD. Drygt en fjärdedel (26 procent) av IT-cheferna tror att alla anställda förstår kraven och tillstånden för användandet av deras mobila enheter. Denna siffra har ökat från 19 procent 2012, vilket tyder på ett ökat förtroende. Endast 26 procent av de anställda som använder en privat enhet för arbete anser dock att detta kan utgöra en risk för företagets säkerhet, vilket tyder på att IT-chefernas oro till viss del är välgrundad.

– Att nätverket hackar på grund av belastningen från smarta enheter och att fler än tre fjärdedelar (76 procent) av användarna anser att deras organisation måste utnyttja möjligheten bättre, visar att man måste tänka på mycket mer än att bara skaffa häftiga prylar och ett avtal med en operatör när man vill tillåta BYOD. Organisationer måste se över enheternas kompatibilitet, samt säkerheten, det trådlösa nätverket och nätverksapplikationernas prestanda, med fokus på att reducera kostnaderna, säger Neil Sutton, VP Global Portfolio, BT Global Services

– Vi började implementera en BYOD-modell internt 2009 och har sedan dess lyckats sänka våra kostnader per anställd med 25 procent. Organisationer som vill tillåta BYOD bör utforma en omfattande plan för detta och inte bara fokusera på själva enheterna och operativsystemen, utan även på tjänsterna som levereras till enheterna, samt på användarupplevelsen och möjliga produktivitetsökningar, säger Gordon Thomson, Director, Enterprise Networks, EMEAR, Cisco.

– Ökningen av anställdas smartphone- och surfplatteanvändande ändrar sättet vi arbetar på. Genom att implementera en BYOD-policy ger man anställda möjligheten att arbeta mer flexibelt och bli mer produktiva. Företagen måste dock se till att policyer för nätverkssäkerhet följs, samt helst ha en integrerad strategi för kontroll av nätverksåtkomst och hanterande av enheter och applikationer, säger Adrian Drury, practice leader, Consumer Impact IT, Ovum.

Mer information om resultaten från undersökningen, samt jämförelser mellan olika sektorer och länder finns i de tre bifogade dokumenten.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Vanson Bourne under maj 2013, på uppdrag av BT Global Services och Cisco. I studien genomfördes 2200 intervjuer med IT-beslutsfattare och kontorsanställda i medelstora och stora företag i 13 regioner – Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Benelux, Turkiet, USA, Brasilien, Kina, Indien, Singapore och Förenade Arabemiraten – inom ett antal sektorer – snabbrörliga konsumentvaror, finans, logistik, detaljhandel, hälsovård, energi, läkemedel och offentlig förvaltning. En sammanfattning av resultaten kan laddas ned på vår webbplats här: www.bt.com/beyondyourdevice

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Marcus Forsgren, Bite Communications
E-post: BT@bitepr.se
Telefon: +46 76 319 88 23
DC13-181

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 017 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 501 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Om Cisco
Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens
möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade.

För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com