Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap

Undersökning klar: Vad vill Örebros partier med vårdnadsbidraget?

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 06:00 CEST

Haro Örebro län har nu sammanställt svaren på de frågor som de skickade ut till samtliga partier i Örebro kommunfullmäktige våren 2014. Frågorna berörde partiernas inställning till vårdnadsbidraget, och till föräldrars möjligheter att välja andra omsorgsformer än förskola.

"Vi valde att fokusera frågorna på vårdnadsbidraget, eftersom den ständigt återkommande frågan i samtal med våra medlemmar och andra småbarnsföräldrar var: 'Vad händer med vårdnadsbidraget efter valet?' Vårdnadsbidraget är ju idag ett av få alternativ för de föräldrar som värderar att få vara hemma med barnen de första åren, eller som upplever att deras barn inte klarar förskolan som den ofta ser ut idag, med stora barngrupper och få vuxna." Det säger Karin Bengtsson, en av samordnarna för Haro Örebro län.

Frågan om vårdnadsbidraget har också varit en av de hetaste politiska stridsfrågorna i Örebro de senaste åren. I undersökningen uppger fyra partier att de vill behålla vårdnadsbidraget, medan fyra vill avskaffa det.

Frågorna till partierna löd:

1. Hur ser ni på vårdnadsbidraget?

2. Vill ni behålla det eller avskaffa det efter valet i höst?

3. Om ni vill avskaffa det, hur snabbt kan det ske efter valet?

4. Om en familj beviljats vårdnadsbidrag, kan det då dras in om bidraget avskaffas innan tiden som de beviljats bidrag för är avslutad?

5. Mot bakgrund av att alla barn inte klarar stora barngrupper med få vuxna, som situationen på många förskolor ser ut idag, vilka möjligheter vill ni ge föräldrar att välja andra omsorgsformer än förskola?

Svaren finns samlade i pdf-filen nedan.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.