Kooperativa Förbundet, KF

Undersökning om fysisk aktivitet från KF Konsument: Många vill motionera mer men hinner inte

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:47 CET

Vi rör oss mindre än förr och blir alltmer överviktiga. Men över femtio procent av svenskarna skulle vilja motionera mer än de gör idag, om de hade tid. Det visar en undersökning om fysisk aktivitet, som KF Konsument nyligen låtit göra bland drygt tusen slumpvis utvalda personer.

Mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning tillbringar sin vardag helt eller till största delen stillasittande. Över femtio procent av dem som svarat uppger att de skulle vilja röra sig mer, men att de inte har tid att motionera.

Med fysisk aktivitet avses i undersökningen idrott, motion och träning samt även rörelser i vardagen som städning, trädgårdsskötsel, promenader med hunden eller utomhuslek med barnen.

På hemmaplan är det är könsrollerna som styr rörelsevanorna. Tre av fyra kvinnor dammsuger mycket ofta eller ofta, medan endast hälften av männen använder dammsugaren flitigt. Utomhusjobbet däremot är övervägande manligt. Cirka 40 procent av männen uppger att de klipper gräset eller skottar snö mycket ofta eller ofta, medan endast 16 procent av kvinnorna återkommande använder snöskovel eller gräsklippare.

– Att röra sig regelbundet och äta varierat är grundstenarna för en god hälsa. Det är bättre att röra sig korta perioder varje dag än att samla ihop aktiviteten till en gång i veckan, eftersom rörelse är en färskvara och effekterna klingar av ganska snabbt, säger Pia Lindeskog, chef för KF Konsument och uppmanar alla att öka rörelsen i vardagen – det lönar sig snabbt.

Tips om hur vi kan röra oss mot ett sundare liv utan att behöva avsätta alltför mycket tid finns i den nyligen utgivna broschyren ”Rörelse i hälsans tecken”, som ingår i konsumentkooperationens ”Bra att veta”- serie. Broschyren kan fås från den lokala konsumentföreningen eller laddas ned från www.kf.se/kfkonsument.
Där finns också program för föreläsningar på rörelsetemat, som ordnas av konsumentföreningar i landet.

Undersökningen är genomförd av United Minds och datainsamlingsföretaget Cint på uppdrag av KF Konsument, som ingår i Kooperativa Förbundet (KF). Totalt intervjuades 1 113 personer från 18 år och uppåt i september 2006 genom en
e-postenkät. Resultatet är representativt för den del av Sveriges befolkning som har tillgång till Internet och mobiltelefon. En sammanfattning av undersökningen finns på www.kf.se/kfkonsument
- - -

Ytterligare information:
Pia Lindeskog, chef KF Konsument, 08-743 26 37, 070-298 98 84 pia.lindeskog@kf.se
Maria von Sydow, koordinator KF Konsument, 08-743 2692, 073-441 28 31, maria.vonsydow@kf.se .
Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 26 60, 0707 940 940,
gunilla.dahlqvist@kf.se


Kooperativa Förbundet (KF)
KF är förbund för landets 58 konsumentföreningar med ca 3 miljoner medlemmar.

I KF-koncernen ingår KF Fastigheter, KF Invest, MedMera, Norstedts Förlagsgrupp, Akademibokhandeln, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi samt Vår Gård Saltsjöbaden.

KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige driver kedjorna Coop Konsum Coop Forum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Bygg. Övrig konsumentkooperativ detaljhandel i Sverige ägs och drivs av konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden.

Se www.kf.se för ytterligare information om KF.