Gothia Adb AB

Undersökning om hur marknadsavdelningar jobbar för bli effektiva och konkurrenskraftiga

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:59 CET

Om undersökningen

Under hösten 2010 genomförde Gothia MOM Consulting en undersökning om hur marknadsavdelningar arbetar för att kontinuerligt bli mer effektiva. Totalt har 109 personer besvarat enkäten.

Undersökningen omfattade åtta övergripande frågor som rör sju framgångsfaktorer (steg), som Gothia har identifierat som viktiga för att kontinuerligt kunna utveckla effektiviteten på en marknadsavdelning.

Effektivitet handlar om hur väl en organisation kan omvandla resurser till ”produkter och tjänster”, i det här fallet marknadsföring. I begreppet ingår både produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation. En ökning i effektivitet medför en ökad avkastning på investeringen (ROI).

Kraven ökar på dagens marknadsavdelningar att bli allt mer effektiva, dels för att ledningen ställer allt högre krav på ROMI (Return on Marketing Investment), och dels för att helt enkelt hinna och kunna hantera nya kanaler och allt mer integrerad kommunikation. Många behöver styra upp och automatisera sina processer samt införa ny teknik och utveckla nya arbetsmetoder för att få tid och pengar över att driva en konkurrenskraftig kommunikation.

Slutsatser

  • 90% anser att det finns en effektiviseringspotential på deras marknadsavdelning. Hela 72% anser att effektiviseringspotentialen är stor eller mycket stor. Det innebär att många marknadsavdelningar kan öka sin ROMI (return on marketing investment) avsevärt genom att förbättra sin produktivitet och kvalitet.
  • Ett tydligare leveranslöfte, starka ekonomiska argument och konkreta bevis på förbättringar är den plattform som krävs för att få förtroendet från ledningen att investera. Undersökningen visar att många marknadsavdelningar saknar detta, och kan därmed få svårigheter att förverkliga sin effektiviseringspotential. Bara 41% har kommunicerat ett leveranslöfte, endast 21% genomför business case inför förbättringsprojekt, och 73% mäter inte effekten av genomförda förbätt-ringsåtgärder.
  • Många marknadsavdelningar riskerar att inte kunna hantera morgondagens krav på en modern marknadsavdelning. Undersökningen visar att 68% bedriver effektivitetsutveckling som enskilda punktinsatser och 65% saknar en långsiktig utvecklingsplan. Utvecklingsplanen skall säkerställa att de har rätt kompetenser, ett modernt effektivt arbetssätt och rätt verktyg i ”kommunikationsfabriken” för att kunna hantera framtida behov och utmaningar.
  • Att styra och kontrollera förbättringsprojekt är centralt för att kunna säkerställa att de löser marknadsavdelningens framtida behov och utmaningar på bästa sätt. Undersökningen visar att bara ca 30% av marknadsavdelningarna upplever att de kontrollerar utvecklingen idag. Hela 70% riskerar att förbättringsprojekten inte leder till en optimal lösning eftersom en annan avdelning (med andra behov och uppfattningar) utvecklar arbetsmetoder, processer och verktyg åt dem.


Ladda ner rapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta:

Louise Borglund
Affärsområdesansvarig Gothia MOM Consulting
0739 14 40 35

Gothia MOM Consulting hjälper kommunikations- och marknadsavdelningar samt kommunikationsbyråer att utveckla arbetsmetoder, processer och stödsystem med målet att öka kvaliteten och produktiviteten, sänka kostnader och korta produktionstiden.

gothia.se/momblogg

gothia.se