Jusek

Undersökning på Migrationsverket visar starkt missnöje: SACO-S kräver bättre ledning av verksamheten

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 15:30 CET

Akademikerna på Migrationsverket är missnöjda. 78 % känner inte förtroende för hur verksamheten styrs och 80 % funderar på att söka sig till en annan arbetsplats. – Resultatet är en bekräftelse på det vi länge känt. Det måste till en bättre styrning av verksamheten och en ökad kommunikation mellan ledning och medarbetare, konstaterar Peter Wikander som är ordförande i SACO-S rådet på Migrationsverket.

SACO-S har träffat Migrationsverkets ledning och framfört följande krav.

En ansvarstagande, tydlig och enhetlig personalpolitik
· Personalpolitiken ska vara tydlig och uppvärderas i organisationen.
· En tydlig rekryteringspolicy ska tas fram
· En tydlig befattningsstruktur ska tas fram.

En tydligare styrning och ledning
· En översyn och ett tydliggörande av de högsta ledningsfunktionerna ska genomföras
· Kommunikationen mellan medlemmarna och den högsta ledningen ska förbättras
· Medinflytandet från våra medlemmar ska öka. Medarbetare ska uppmuntras att lämna synpunkter och inte vara rädda för att framföra kritik.

En effektiv och rationell organisation
· En utvärdering av den nya organisationen från 2005 ska ske.

En fungerande lönepolitik och lönebildning
· En tydlig lönepolicy ska tas fram. Våra medlemmar ska veta vad som premieras i lönesättningen. Exempelvis ska ytterligare arbetsuppgifter få genomslag på lönen.

För mer information:
Peter Wikander ordförande SACO-S-rådet Migrationsverket, 0703-44 84 12
Karl-Erik Johansson, verksövergripande frågor SACO-S Migrationsverket, 0708-25 65 20
Patrik Frank, ombudsman Jusek, 0706-65 29 34

Om undersökningen
»Totalt: 475 svar
»Svarsfrekvens: 71,64 %
»Undersökningen startade den 21 september och avslutades den 8 oktober 2006.
»Målgruppen för studien var alla medlemmar som tillhör ett SACO-S-förbund på Migrationsverket. Undersökningen i sin helhet finns på www.saco-s.se


SACO-S är den gemensamma förhandlingskartellen för SACO-förbund med statligt anställda medlemmar. Vi företräder drygt 75 000 statliga akademiker. Vi har partsställning och träffar avtal både centralt och lokalt.