Upstream AB

Undersökning visar att externa IT-avdelningar inte aktivt hjälper sina kunder

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 07:15 CEST

Mer än hälften av de svarande hindras på grund av reaktiva arbetsmetoder och punktlösningar, vilket minskar effektiviteten och begränsar lönsamheten.

De flesta företag som agerar extern IT-avdelning hjälper idag inte sina kunder förrän incidenter inträffar, enligt en utredning där mer än 2200 IT-konsulter och systemintegratör deltog. Mer än 50 procent av de svarande tillhandahåller distanstjänster och upplever att övervakning och säkerhet tillhör de största utmaningarna för dem. Även administrering kring säkerhetskopiering nämns som en svårighet.

Det är den årliga rapporten IT Services Trends and Practices Survey, beställd av Kaseya, som visar att de flesta IT-konsulter använder sig av reaktiva IT-verktyg, vilket begränsar vinsten, minskar produktiviteten och sänker avkastningen. I dagens svåra ekonomiska förhållanden, kan traditionella reaktiva affärsmodeller hindra IT-konsulter och systemintegratörer att nå framgång.

"Fler och fler förstår fördelarna med att arbeta automatiserat och proaktivt med IT-drift", säger George Brontén, VD för Upstream som leder utvecklingen för automatiserad IT-drift i Norden. "Men tyvärr jobbar fortfarande de flesta reaktivt vilket ofta leder till att de måste höja sina priser, minska personal och minska löner för att finna lönsamhet".

Ta del av hela rapporten här:
http://community.upstream.se/media/p/494.aspx

Om Kaseya
Kaseya är en global organisation som utvecklar mjukvara för automatiserad IT-drift för IT-konsulter och IT-avdelningar hos statliga och privata organisationer. Plattformen gör det möjligt för IT-proffs att enkelt och effektivt drifta och underhålla IT-infrastrukturer på distans, via ett centralt webbaserat verktyg. Kaseyas teknik är licensierad för över tre miljoner datorer globalt. Företaget grundades 2000, är privatägt och har kontor på alla kontinenter.

Om Upstream

Upstream hjälper IT-proffs att bli mer effektiva och lönsamma. Erbjudandet består av mjukvarulösningar, affärskoncept, affärskonsultation och utbildningar som utmanar status quo. Kundbasen består av IT-konsulter och systemintegratörer och IT-avdelningar i de nordiska länderna. Företaget grundades 1998, är privatägt och har sitt säte i Stockholm.
www.upstream.se