IFS

Undersökning visar att företag efterlyser integrerade projektlösningar

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:47 CEST

På uppdrag av IFS har International Project Management Association (IPMA) genomfört en global undersökning bland projektledare och toppchefer (VD/COO) i fem regioner: Storbritannien, USA, Australien, Benelux och Skandinavien. Undersökningen visar på en bristande tilltro till IT-systemens förmåga att hantera affärskritiska projekt och man efterlyser nu en bättre integration mot verksamhetens affärssystem.

De viktigaste resultaten:

  • 72 % av toppcheferna och projektledarna anser att projektledning och -kontroll är nödvändigt för att verksamheten ska nå tillväxt.
  • Trots detta är det endast 11 % av toppchefer och projektledare som menar att de driver sina kritiska projekt optimalt.
  • Endast 25 % uppger att projektstyrningslösningen är helt integrerad med affärssystemet och bara 12 % av företagen anser att de har den information som krävs för att effektivt kunna hantera projekt. Detta trots att integrationen av IT-system och tillgång till realtidsinformation identifierats som de viktigaste investeringsområdena framöver.

Undersökningen visar också att lågkonjunkturen har medfört nya krav på projektorienterade företag och 66% av deltagarna anser att projektstyrningslösningar har fått högre prioritet inom företaget som följd av lågkonjunkturen.

─ Förändring är ett normaltillstånd inom projekthantering och vi vet från många års erfarenhet av projektorienterade verksamheter att affärssystemets flexibilitet och skalbarhet är avgörande för framgångsrik projektstyrning, säger Alastair Sorbie, koncernchef på IFS. Detta i kombination med ett holistiskt perspektiv, där företagen har full insyn, kontroll och förståelse för korrekta data från verksamheten, är nödvändigt för att effektivt kunna driva projekt som är viktiga för företagets lönsamhet och framtida tillväxt.

Respondenterna var överens om att de viktigaste faktorerna för framgångsrik projektledning är effektiv resursplanering (55 %), integrerade affärssystem (52 %) och tillgång till realtidsinformation (47 %). Dessa svar speglar respondenternas prioriteringar när det rör framtida investeringar, där 49 % ger integration av IT-system högsta prioritet. Tillgång till information i realtid är den näst viktigaste prioriteringen, följt av resursplanering (37 %).

─ En projektledare som inte har full översikt över vad projektdeltagare eller andra personer inom verksamheten gör, har planerat eller beställt, kommer inte att kunna ge en korrekt framtidsprognos för projektet varje månad. Om man inte helt kan kontrollera kritiska projekt sätter man hela verksamheten i potentiell fara. För att undvika detta använder många företag enorma resurser för att samla in information, med hjälp av ett antal olika system. Detta är varken effektivt eller hållbart i längden och kan istället enkelt lösas genom att använda ett integrerat affärssystem för projektstyrning, såsom IFS Applications, säger Alastair Sorbie.

IPMA, som har genomfört undersökningen, anser att resultaten stämmer överrens med den regelbundna feedback som de får från sina medlemsorganisationer och att undersökningen förtydligar att effektiv projektledning är väsentligt för leveransprecision, kostnadskontroll och framtida tillväxt.

─ Dessa rön visar att även om projektledning är ett kritiskt affärsområde är många företag osäkra på om de har vad som krävs för att leverera projekt på ett effektivt sätt, inom tidsramen, säger ordförande Kli Semolic, ordförande för IPMA’s Research Management Board.

Undersökningen genomfördes bland 273 respondenter i USA, Storbritannien, Australien, Skandinavien och Benelux. Respondenterna bestod av 49% toppchefer och 51% projektledare inom energi, telekom, olja & gas-, bygg och tillverkning. För mer information om undersökningen, kontakta IFS eller besök

www.sustainable-efficiency.net

KONTAKTINFORMATION

Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Manni Svensson
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Om IPMA
IPMA ® är en världsledande, ideell organisation inom projektledning och utgörs av mer än 50 projektledningsföreningar världen över. IPMA ® arbetar aktivt för att främja projektledning hos företag och organisationer runt om i världen. För att öka erkännandet av yrket, certifierar de projektledare, ger pris till framgångsrika projektgrupper och forskningsprojekt samt ger ut ett antal olika projektledningspublikationer.

Mer information om IPMA ® finns på www.IPMA.ch

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.