Hammer & Hanborg Aktiebolag

Undersökning visar: Krisplan saknas på många företag

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 13:30 CEST

För drygt en vecka sedan granskade Dagens Nyheter två myndigheters frikostiga representation. Den ena myndighetens generaldirektör fick därefter avgå. Hur ett företag eller organisation agerar när en kris uppstår, är ofta avgörande för utfallet. Att kriskommunikationen och planeringen kunde vara bättre bland svenska företag och organisationer visar undersökningen Kommunikatören.

”Vi är mycket överraskade att se resultatet som visar att hälften av de informatörer och kommunikatörer som svarat ,uppger att det saknas eller att de inte ens vet om deras företag har en krisplan”, säger Christina Hammer, grundare och delägare i rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg.

Kommunikatören skickas varje år till alla som finns med i Hammer & Hanborgs nätverk. Undersökningen visar på utvecklingen i kommunikationsbranschen, synliggör trender och visar på vikten av att kommunicera rätt. I år var temat kriskommunikation.

Drygt 50 procent av de 3 318 professionella kommunikatörer som svarat, säger att det saknas eller att de inte känner till om den egna organisationen har en krisplan. Undersökningen visar också att den privata sektorn i större utsträckning saknar krisplan. 41 procent jämfört med offentliga sektorns 72 procent.

När det gäller en speciell plan för kriser som startar inom sociala medier är siffran ännu högre – 49 procent saknar plan och 20 procent vet inte om det finns.

”Vi är mycket förvånade över de svar vi fick. Dels över hur stor skillnad det var mellan privat och offentlig sektor. Men även att sociala medier fortfarande är eftersatt. Det är anmärkningsvärt då 77 procent av företagen använder sociala medier som kanal i dag”, menar Christina Hammer.

I de fall krisplan finns, så uppdateras planen årligen och det är företagets VD eller kommunikationschef som är ansvarig för den. Fler än hälften av respondenterna räknar med att deras företag/organisation kan hantera en kris utan konsulthjälp. Det företag som anses bäst på att kommunicera i kris är Fritidsresor baserat på deras agerande i samband med tsunamikatastrofen 2004.

”De uppfattades som tydliga, visade medmänsklighet och försökte göra allt de kunde i det kaos som rådde. Det är fortfarande de hörnstenar kriskommunikation bygger på”, avslutar hon.

Läs mer på http://hammerhanborg.com/sv/Kommunikatoren/2012/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Hammer, grundare och delägare, Hammer & Hanborg
Telefon: 070-834 62 70, E-post: christina.hammer@hammerhanborg.com

HAMMER & HANBORG - stjärnor inom kommunikation, marknadsföring och information. Vi kan hjälpa dig med lyckade rekryteringar eller att hitta ditt nya jobb!

Vi är totalleverantör av kommunikationskompetens till företag i Sverige och Norge oavsett nivå - från Student till Specialist och Excecutive. Vår nära och personliga relation med professionella kommunikatörer är en avgörande framgångsfaktor. Därför ska vi främja kommunikatörernas olika roller och deras karriärer. Vi är ett företag som ger mervärde till såväl företag som kandidater.

Se gärna alla våra lediga jobb eller kontakta någon av våra rekryteringsspecialister.