Statistiska centralbyrån, SCB

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF): Två av tre barn träffar vänner på nätet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:39 CEST

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299936.aspx

Hälften av barnen mellan 10 och 18 år mejlar, chattar eller surfar minst en timme varje dag. Äldre barn använder internet i större utsträckning än yngre. På nätet håller barnen kontakt med vännerna – två av tre barn träffar kompisar på nätet varje vecka.

Datorer är en naturlig del av de flesta barns vardag. En stor del av tiden vid datorn spenderas på internet. Ungefär hälften av barnen, och fler flickor än pojkar, ägnar minst en timme per dag åt att mejla, chatta eller surfa på nätet. Andelen stiger med barnens ålder. Ungefär var femte flicka och pojke i åldern 10–12 år surfar minst en timme per dag, jämfört med tre av fyra flickor och två av tre pojkar bland 16–18-åringarna. Bland de äldsta barnen uppger tre av tio att de mejlar, chattar m.m. minst tre timmar per dag. Det är ovanligt bland de yngsta barnen. Mer än hälften av alla barn mellan 10 och 18 år uppger att de har en egen dator.

Genom internet kan barnen exempelvis hålla kontakten med sina vänner, eller träffa nya vänner. Två av tre barn uppger att de träffar kompisar på nätet, exempelvis via chatt eller dataspel online, minst en gång i veckan. Även att träffa vänner på nätet är vanligare bland äldre barn än bland yngre.

Graf: Träffar kompisar på internet minst en gång i veckan. Procent. 2009

Barn kan även vara med om obehagliga händelser på internet. 9 procent av flickorna och 2 procent av pojkarna säger att det hänt att någon skrivit något till dem eller spridit rykten om dem som de blivit ledsna, arga eller oroliga över.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

 

Förfrågningar

Ola Höckert
Tfn 08-506 944 58
E-post ola.hockert@scb.se

Anna Nyman

Tfn 08-506 945 94
E-post anna.nyman@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.