Statistiska centralbyrån, SCB

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden: Vart femte barn åker varken på semesterresa eller till ett fritidshus

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 09:36 CEST

Mer än sex av tio barn gjorde en semesterresa under förra året. Många barn hade också tillgång till ett fritidshus. Men vart femte barn, eller ungefär 400 000 barn, bor i en familj där man varken gjorde någon semesterresa eller hade tillgång till något fritidshus.

Mer än sex av tio barn bor i en familj där man under det senaste året gjort en semesterresa, antingen i Sverige eller utomlands, som varat minst en vecka. Bland barn till en ensamstående förälder har hälften gjort en resa, jämfört med nära två av tre barn med sammanboende föräldrar. Det finns ingen skillnad mellan barn med svensk och utländsk bakgrund.

Ungefär sex av tio barn bor i en familj som har tillgång till ett fritidshus. Andelen är lägre bland barn till en ensamstående förälder jämfört med barn till sammanboende föräldrar. Vart fjärde barn med utländsk bakgrund bor i en familj med tillgång till fritidshus, jämfört med två av tre barn med svensk bakgrund.

Barn som inte gjort någon semesterresa
19 procent av barnen, eller ungefär 400 000 barn, bor i ett hushåll där man under det senaste året inte varit på någon semesterresa som varat en vecka eller längre och inte heller har tillgång till något fritidshus. Detta är vanligare bland barn med en ensamstående förälder jämfört med barn till sammanboende föräldrar. Det är också vanligare bland barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund.

Det är vanligare att barn i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö gjort någon resa eller haft tillgång till ett fritidshus. Även barn vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning eller arbetar inom tjänstemannayrken har i större utsträckning än andra barn gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus.

Mer än hälften av gymnasieeleverna sommarjobbar
Det är inte alla barn och ungdomar som är lediga hela sommarlovet. Bland äldre barn är det vanligt att arbeta under en del av sommaren. Ungefär var femte elev i årskurs 7–9 och nära sex av tio gymnasieelever hade ett sommarjobb förra sommaren. Det finns inga skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller hur många som sommarjobbar.

Ny statistik om barn
Nu finns samtliga uppgifter från Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) år 2009/10 publicerade på undersökningens hemsida. Uppgifterna rör bland annat barns hälsa, situation  i skolan, fritid, medievanor och vad barnen brukar hjälpa till med hemma.

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Anna Nyman
Tfn 08-506 945 94
E-post anna.nyman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.