Statistiska centralbyrån, SCB

Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) 2008-2009: En av hundra svenskar är partipolitiskt aktiv

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:33 CEST

5 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i ett politiskt parti, 1 procent deltar aktivt i partiets verksamhet. 42 procent av befolkningen deltar i politiska diskussioner. Män deltar i större utsträckning än kvinnor och personer i tjänstemannayrken i större utsträckning än personer i arbetaryrken.

4 procent av kvinnorna och 6 procent av männen är medlemmar i ett politiskt parti. Det är vanligare att äldre är partimedlemmar än att yngre är det. Högst är andelen bland män 65 år eller äldre. Detta framgår av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

Betydligt fler än de som är partimedlemmar brukar delta i politiska diskussioner. 39 procent av kvinnorna och 45 procent av männen deltar oftast i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik. Personer i tjänstemannayrken deltar i större utsträckning i diskussioner än personer i arbetaryrken; 50 respektive 34 procent. Bland tjänstemännen är skillnaden mellan kvinnor och män mindre än bland arbetarna. Personer över 65 år deltar i mindre utsträckning än yngre i politiska diskussioner.

Var fjärde person säger att de inte brukar bry sig om att lyssna, eller att de lyssnar men aldrig lägger sig i diskussionen, när samtal kommer in på politik. Detta är vanligare bland kvinnor än bland män, bland personer över 65 år jämfört med yngre och vanligare bland personer med arbetaryrken jämfört med tjänstemän.

Definitioner och förklaringar

Medlem i politiskt parti: Har svarat JA på frågan ”Är du medlem i något politiskt parti?”

Är aktiv i politiskt parti: Är medlem i politiskt parti och har svarat JA på frågan ”Deltar du aktivt i partiets verksamhet?”

Deltar oftast i politiska diskussioner: Har på frågan ”Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap, där samtalet kommer in på politiska frågor? Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på dig själv?” uppgett att följande påstående passar bäst in på dem själva: ”Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt.”

Deltar ej i politiska diskussioner: Har på frågan ”Hur brukar du själv göra om du är med i ett sällskap, där samtalet kommer in på politiska frågor? Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar bäst in på dig själv?” uppgett att något av följande påståenden passar bäst in på dem själva: ”Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik..” eller ”Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen.”

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

 

Förfrågningar

Göran Nordström
Tfn 08-506 950 15
E-post goran.nordstrom@scb.se