Statistiska centralbyrån, SCB

Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF): Nu motionerar kvinnor mer än män

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:41 CEST

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272123.aspx

År 2006 motionerade 54 procent av vuxna kvinnor minst två gånger i veckan medan andelen bland männen var 44 procent.

Enligt våra undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) visar utvecklingen att kvinnorna under 1980- och 90-talet successivt närmade sig männen i andel som motionerar på fritiden. Efter millennieskiftet blev kvinnorna något flitigare motionärer än männen, och fram till 2006 hade avståndet ökat ytterligare.

Kvinnorna dominerar idrottandet inomhus

Kvinnor idrottar inomhus i större utsträckning än män. Men i gymmen är det dock lika många kvinnor som män. Var femte man och kvinna tränar på gym mer än 20 gånger under ett år.

Regelbunden motion avtar inte med åldern

Bland de yngre männen och kvinnorna (16-24 år) ägnar sig 38 procent åt regelbunden hård fysisk träning minst 2 gånger i veckan. Bland de äldsta, 75-84 år, är motsvarande andelar 11 respektive 6 procent. Regelbunden motion på fritiden avtar inte med åldern, men den blir mindre fysiskt krävande.

Tabell: Motion på fritiden minst 2 gånger i veckan. Andel män och kvinnor 16-74 år 1980-2006. Procent

Definitioner och förklaringar

Intervjufrågan om motion på fritiden har formulerats på följande sätt:

"Jag skulle nu vilja veta hur mycket motion du får på din fritid. Vilket av de här svarsalternativen passar bäst in på dig?"

1.Får praktiskt taget ingen motion alls.
2.Motionerar lite då och då (t.ex. kortare promenader).
3.Motionerar regelbundet ungefär en gång i veckan.
4.Motionerar regelbundet minst två gånger i veckan.
5.Motionerar regelbundet ganska kraftigt minst två gånger i veckan.

Med motion avses här all slags fysisk aktivitet på fritiden som intervjupersonerna själva definierar, och kan således avse allt från motionspromenader någon timme då och då, till hård fysisk träning två eller flera dagar i veckan.

Publikation

Rapporten Fritid 2006-07 med tillhörande tabeller finns publicerad under www.scb.se/LE0101 under "Publikationer".

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 947 72

Förfrågningar

Göran Nordström
Tfn08-506 950 15
E-postgoran.nordstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.