Tradewell Group AB - Marknadsundersökningar

Undersökningsföretaget Tradewell inleder strategiskt samarbete med ledande organisationskonsulter.

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2009 22:35 CEST

Göteborgsföretaget Tradewell Group AB satsar i lågkonjunkturen och utvecklar sitt koncept genom strategiskt samarbete med några av Sveriges ledande organisationskonsulter. Tradewell blir därmed en ännu starkare aktör på undersökningsmarknaden.

Tradewell utvecklar sitt koncept och kombinerar analys- och undersökningsföretagets förmåga att prioritera de viktigaste förbättringsområdena, med konsultföretagets förmåga att utveckla och träna medarbetarna med hänsyn till de identifierade behoven.

Tradewell är specialister inom kundundersökningar (NKI),medarbetarundersökningar (NMI) och varumärkesundersökningar (VMI). Mantar vi fram skräddarsydda systemlösningar som kontinuerligt ger beslutsunderlag online.

Undersökningarna pekar ofta på förbättringsbehov som kräver specialanpassade konsult och utbildningsinsatser, där workshops, expertrådgivning, ledarutveckling, coachning, säljträning, personlig service, arbetstrivsel och logistik är några exempel på åtgärder- Allt för att successivt stärka kundernas möjligheter till ökad lönsamhet.

För att lösa dessa behov har Tradewell inlett strategiska samarbeten med ledande organisationskonsultföretagsom Prestera, Sellmaster, Paal Evjenth, Kontentan, Stiernholm, Great Development Quickboard för att nämna några.